Back

Koolstofneutrale productie van glas tegen 2050: dit is hoe AGC Glass Europe het aanpakt

AGC Glass Europe wil de doelstelling van de AGC Groep bereiken om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 30% te verminderen en tegen 2050 een koolstofneutrale glasproductie te realiseren. Stap voor stap gaan we vooruit in ons decarboniseringstraject, en de details van dit traject zijn nu te vinden op de corporate website in het Duurzaamheidsverslag op https://www.agc-glass.eu/nl/duurzaamheid. Het verslag beschrijft onze aanpak en doelstellingen, geeft een gedetailleerd overzicht van alle elementen van onze routekaart, de laatste vorderingen van ons decarboniseringstraject en bewijst dat glas een echt duurzaam materiaal is, centraal in duurzame architectuur.

Samen, toegewijd aan duurzaamheid

Wij beschouwen duurzaamheid als een fundamenteel onderdeel van onze sociale waarden en als een voorwaarde voor al onze activiteiten. Het vereist voortdurende verbetering en iedereen binnen AGC is erbij betrokken. Met ons beleid, onze doelstellingen en onze gecertificeerde milieubeheersystemen willen wij bijdragen aan een duurzame toekomst.

Toonaangevend in het koolstofvrij maken van onze industrie

AGC Glass Europe controleert jaarlijks zijn koolstofvoetafdruk en heeft een ambitieus stappenplan opgesteld om tegen 2050 tot een koolstofneutrale glasproductie te komen. Ons stappenplan houdt rekening met alle onderdelen van de waardeketen. Het omvat het duurzaam bevoorraden van grondstoffen, het gebruik van zeer efficiënte smeltovens, het verhogen van het gebruik van glasscherven, het gebruik van groene elektriciteit en tot slot het optimaliseren van het transport.

Hoogtepunten van de decarbonisering in 2022

 • Duurzame bevoorrading
  • Lokale winning van zand. Met "net goed genoeg" zand is er minder transport nodig, zijn er minder bewerkingen nodig, is er minder afval en wordt er minder gebruik gemaakt van natuurlijke hulpbronnen.
 • Recyclage
  • Glasrecyclage: AGC Glass Europe recycleert ongeveer 1.000.000 ton scherven per jaar en bespaart zo ongeveer 1.150.000 ton grondstoffen en 700.000 ton CO2 uitstoot. Het gemiddelde percentage scherven in onze grondstoffen bedraagt vandaag bijna 30%, maar dit zal aanzienlijk worden verhoogd
  • Recyclage van DeSOx-afval als grondstof: in 2022 werd 4 600 ton sulfaten als grondstof gerecycleerd, wat het totaal sinds de start in 1999 op ongeveer 59 500 ton brengt.
 • Zeer efficiënte smeltovens
  • Electro-boosting. Een interdisciplinair AGC-team is bezig met de installatie van electro-boosting op onze float-productielijnen om onze productielijnen in heel Europa gedeeltelijk te elektrificeren. In 2022 werd de eerste oven in Moustier uitgerust met de electro-boosting technologie, tijdens de koude reparatie van de oven. De technologie werd ook geïnstalleerd op de floatlijn in Seingbouse* (Frankrijk)
  • Hybride smelten. AGC en Saint-Gobain hebben aangekondigd dat zij samenwerken aan het ontwerp van een proeflijn voor baanbrekend vlakglas die naar verwachting de directe CO2 uitstoot zeer sterk zal verminderen.
 • Gebruik van groene energie
  • In 2022 bedroeg de totale productie van groene elektriciteit 28.927 MWh aan teruggewonnen en zelf opgewekte energie. Daardoor werd in 2022 bijna 2.100 ton CO2 bespaard.

Vind de laatste vooruitgang van ons decarboniseringstraject (in het Engels) op https://www.agc-glass.eu/en/sustainability/latest-news-our-decarbonisation-journey

Glas staat centraal in de duurzame architectuur

Dankzij een holistische aanpak om koolstofvrij te maken, biedt AGC zijn klanten nu Low-Carbon floatglas aan met 40% minder opgenomen koolstof. Het streeft ernaar om voorop te lopen bij de ontwikkeling van nieuwe producten met betere milieuprestaties en om de gezondheid en het welzijn van mensen te verbeteren. En zo een belangrijke rol te spelen in duurzame architectuur.

 

(*) De installatie in Seingbouse werd gedeeltelijk gefinancierd met een subsidie in het kader van het Franse economische stimuleringsprogramma "France Relance", gefinancierd door de Europese Unie - NextGenerationEU. Het programma "France Relance", dat wordt beheerd door ADEME, helpt de Franse industrie koolstofvrij te maken.