Back

Et solcelleanlæg, der drives af E.ON, leverer bæredygtig energi til AGC Glass Hungary

Glasforarbejdningsindustrien, der er kendt for sit høje energiforbrug, står over for helt unikke udfordringer i forhold til at reducere CO2-emissionerne. AGC Glass Hungary Kft, et datterselskab i AGC Automotive Europe med lokation i Ungarn, er producent af sideruder, bagruder og soltage til et bredt udvalg af bilmærker. AGC har forpligtet sig til at reducere sit CO2-aftryk og har valgt at investere i bæredygtighed. E.ON Hungária Group har etableret en solcellepark på 4 MWp (megawatt peak) på AGCs område for dermed at sikre sig en langsigtet forsyning af grøn energi og i væsentlig grad bidrage til virksomhedens mål om CO2-neutralitet.

Denne solcellepark ligger i Tatabánya-Környe Industrial Park, der støder op til AGCs ungarske faciliteter med base i Környe. E.ONs team af eksperter har installeret 8.802 solcellepaneler på tværs af 5 hektarer tilgængelig jord, hvilket betyder, at AGCs solcellepark kan generere 4,8 GWh (gigawatt-timer) elektricitet årligt. Det svarer til ca. 1.900 hustandes energiforbrug. Den solenergi, der opsamles af 34 vekselrettere, hver med en kapacitet på 100 kW, konverteres fra jævnstrøm (DC) til vekselstrøm (AC). Denne vekselstrøm ledes derefter gennem to transformerstationer på sitet for at forsyne glasproduktionsanlægget med grøn energi.

Solcelleparken på AGCs ungarske lokalitet er resultatet af en langsigtet elkøbsaftale (PPA) med E.ON. Dette innovative projekt gør det muligt for E.ON at levere el til AGC til en forud fastsat pris, der ikke påvirkes af udsvingene på markedet. Denne kontrakt mellem AGC Glass Hungary Kft og E.ON Hungária Group udgør Ungarns første PPA for solenergi, hvor et energiselskab installerer en solcellepart på kundens område og derved sikrer denne en pålidelig og langsigtet kilde til vedvarende energi.

Dette initiativ blev udtænkt, designet og indgået kontrakt om i 2021, længe før den nylige kraftige stigning i energipriserne. Selv på det tidspunkt havde AGC indset den strategiske vigtighed af at maksimere deres brug af vedvarende energi og mindske deres CO2-aftryk. Projektet fortsatte i genopretningsperioden efter pandemien, hvor der ventede udfordringer i form af forstyrrelser i forsyningskæden og andre faktorer. Det blev derfor endnu vigtigere at involvere partnere med erfaring og ekspertise i udførelsen af sådanne projekter.

László Sabján, adm. direktør for AGC Glass Hungary Kft, udtrykte sit perspektiv på projektet med disse ord: "Vores dedikation til vedvarende energi er tydelig i form af det faktum, at de elomkostninger, vi aftalte i kontrakten, oversteg netprisen på det tidspunkt. Efterfølgende begivenheder har understøttet, at vi traf den rette beslutning, og vi har yderligere planer om at udvide vores afhængighed af solcelleenergi. E.ONs vedvarende energi vil gøre anlæggets drift mere problemfri og sikre mod yderligere belastninger i forhold til den traditionelle strømforsyning".

Takket være dette partnerskab vil AGCs ungarske anlæg reducere sine CO2-emissioner med 116 til 220 gram pr. kilowatt-time gennem genereringen af vedvarende elektricitet. Dette sikrer også beskyttelse mod de svingende priser på energimarkedet. AGC pådrog sig ikke nogen udgifter til solcelleparken, da den allerede var etableret og drevet af E.ON med fjernovervågning af genereringen af vedvarende energi håndteret af E.ON via deres Operations Management Centre.

András István Tóth, adm. direktør for E.ON MyEnergy Kft, der er del af E.ON Hungária Group, tilføjede: "Vores erhvervskunder har stadig større fokus på ikke blot at reducere deres CO2-emissioner, men også på at øge forsyningssikkerheden og beskytte sig mod udsving på råvaremarkederne.. Alle disse mål kan nås ved at reducere deres CO2-aftryk og producere grøn energi på eget produktionssted. Gennem denne seneste tilføjelse til rækken af samarbejdsprojekter mellem E.ON og AGC udviser vores partner et stærkt engagement i vedvarende energi på langt sigt. Denne strategi giver dem mulighed for at planlægge deres omkostninger på forhånd, sikre deres energiforsyning og sidst, men ikke mindst, opnå deres dekarboniseringsmål.".

Partnerskabet mellem E.ON SE, der har base i Essen, og AGC Glass Europe, der har hovedkvarter i Belgien, blev etableret i 2019. Siden da har disse to store europæiske virksomheder med succes udført forskellige fælles energieffektivitetsprojekter på tværs af Europa, herunder nylige i Seingbouse i Frankrig og flere steder i Tjekkiet. E.ON og AGC planlægger at fortsætte deres langsigtede partnerskab og udvide deres portefølje af solcelleanlæg i Europa i fremtiden.