Back

AGC i Helexia wdrażają jedną z największych dachowych instalacji fotowoltaicznych w Hiszpanii

AGC Flat Glass Ibérica, we współpracy z Helexia España, ogłasza uruchomienie instalacji fotowoltaicznej o mocy 4600 kW na potrzeby własne na terenie przemysłowym w porcie Sagunto (Walencja). Zakład posiada 8800 modułów fotowoltaicznych pokrywających 48 400 metrów kwadratowych dachu, co odpowiada powierzchni 10 boisk piłkarskich. Przy rocznej produkcji 7 gigawatogodzin projekt ten pomoże uniknąć emisji ponad 800 ton ekwiwalentu CO2 rocznie.

AGC, światowy lider w branży szklarskiej, wyznacza standardy w opracowywaniu produktów o najwyższej jakości środowiskowej, dążąc przy tym do stosowania technologii oraz procesów produkcyjnych, które minimalizują wpływ na środowisko. Grupa postrzega zrównoważony rozwój jako fundamentalną część swoich korporacyjnych wartości społecznych i warunek wstępny we wszystkich podejmowanych działaniach. Grupa AGC dąży do osiągnięcia neutralności węglowej do 2050 r. i wyznaczyła cel przejściowy w postaci 30% redukcji emisji gazów cieplarnianych i 50% redukcji emisji gazów cieplarnianych na jednostkę sprzedaży do 2030 r. (łącznie zakres 1, 2 i 3; redukcje w oparciu o poziomy z 2019 r.) poprzez wykorzystanie, między innymi, rozwiązań w zakresie efektywności energetycznej i zwiększenie udziału energii odnawialnej w całkowitym zużyciu energii w swoich zakładach produkcyjnych.

Zgodnie z tą wizją, AGC Flat Glass Europe, spółka zależna AGC, nawiązała współpracę z firmą Helexia, aby wykorzystać potencjał fotowoltaiczny jej największego zakładu przemysłowego w Hiszpanii, który zajmuje się produkcją szkła typu float. Elektrownia fotowoltaiczna, zaprojektowana i wdrożona przez Helexia España, została sprawnie zainstalowana na dachu budynku. Dzięki najnowocześniejszym komponentom i zoptymalizowanemu wykorzystaniu produkowanej energii AGC znacznie zmniejszy swoją zależność od konwencjonalnych źródeł energii, wzmacniając przy tym zaangażowanie w ochronę środowiska i obniżając koszty.

To już druga instalacja fotowoltaiczna wykonana przez firmę Helexia dla zakładu AGC w Hiszpanii. Pierwszą z nich była 210-kilowatowa elektrownia zainstalowana w 2020 roku w zakładzie AGC Pedragosa (Barcelona).

Działając na rynku hiszpańskim od 2019 r., firma Helexia zrealizowała już 25 projektów, z których pięć znajduje się we Wspólnocie Walenckiej, i posiada portfolio o mocy ponad 100 megawatów, przewidziane do realizacji w nadchodzących latach na terenie całego kraju. Od teraz do 2027 r. grupa zainwestuje ponad 1,5 mld EUR na rzecz wspierania swoich klientów w transformacji energetycznej w Europie, przy czym Hiszpania jest jednym z rynków priorytetowych.

„Jesteśmy dumni, mogąc współpracować z AGC przy rozwoju, budowie i eksploatacji tego drugiego i jeszcze ambitniejszego projektu na terenie Hiszpanii. Wiemy, jak AGC angażuje się w zrównoważoną gospodarkę, a dzisiejszy dzień to ważny krok w przyspieszeniu transformacji energetycznej. Naszą misją jest wspieranie klientów w osiąganiu założonych celów finansowych i środowiskowych oraz pomaganie im w zużywaniu mniejszej ilości (czystszej) energii” — mówi Etienne Le Pargneux, dyrektor krajowy Helexia Spain.

Davide Cappellino, prezes AGC Architectural Glass Europe and Americas: „Stawiamy kolejny ważny krok w kierunku neutralności klimatycznej. Wspólnie z naszym partnerem, firmą Helexia, czerpiemy z potencjału wykorzystywania jak największej ilości odnawialnej energii elektrycznej w ramach planu działania AGC na rzecz produkcji szkła o niższym śladzie węglowym”.