Back

AGC poszerza asortyment szkła float z niską wbudowaną emisją CO2

Sześć miesięcy temu AGC Glass Europe w swoim zakładzie w belgijskim Moustier rozpoczęło produkcję szkła float Low-Carbon Planibel Clearlite, którego ślad CO2 został obniżony o ponad 40%. W produkcji szyb Low-Carbon Planibel Clearlite o grubości 4 mm wytwarzanych jest do 7 kg CO2. Obecnie również zakład AGC we Francji, w Seingbouse rozpoczął produkcję tych samych ekologicznych produktów szklanych, co stanowi kolejny krok na drodze do wdrożenia tego rozwiązania w całej Grupie. Dzięki uruchomieniu dodatkowych mocy produkcyjnych AGC poszerza swoją linię szkła o niskiej emisji dwutlenku węgla, która obejmuje również wersję Low-Carbon Stratobel (szkło bezpieczne), Stratophone (szkło akustyczne), iplus (szkło termoizolacyjne), Stopray i Energy (szkło z kontrolą słoneczną), a także powłoki hartowalne (powłoki T). Cała linia jest już dostępna w grubościach od 3 do 10 mm.

AGC Glass Europe zrobiło kolejny krok na drodze do neutralności węglowej przez uruchomienie linii produkcyjnej szkła niskowęglowego w kolejnym zakładzie AGC. Holistyczne podejście Grupy obejmuje cały łańcuch wartości: dekarbonizację procesów produkcyjnych, ograniczenie emisji CO2 w części poprodukcyjnej łańcucha dostaw oraz obniżanie innych pośrednich emisji. AGC skutecznie wykorzystuje bardziej ekologiczne metody pozyskiwania surowców, wysoko efektywne piece topielne oparte na innowacyjnej technologii wzmocnienia elektrycznego (electrobooster), recykling przez inteligentne odzyskiwanie stłuczki i zoptymalizowany transport z zakładów AGC do klienta. Grupa stara się coraz częściej stosować energię odnawialną nie tylko przez zakupy zielonej energii, ale również przez samodzielną generację zielonej energii słonecznej i wiatrowej.

Inwestorzy chcą zrównoważonych projektów budowlanych

Inwestorzy i właściciele budynków coraz częściej domagają się korzystania ze zrównoważonych materiałów w swoich projektach. Zrównoważone obiekty mają mniejszy ślad węglowy, ograniczają zużycie nieodnawialnych zasobów i emisje gazów cieplarnianych. W fazie budowlanej należy uwzględnić rozmaite aspekty, takie jak wykorzystanie materiałów zdekarbonizowanych, możliwość recyklingu, ponowne wykorzystanie elementów budowlanych, ograniczenie odpadów w fazie budowlanej i w okresie wykraczającym poza cykl życia budynku.

Dla inwestorów i właścicieli ważne są również kwestie finansowe: zdrowe i ekologiczne budynki to wyższe czynsze i ceny sprzedaży, co z kolei oznacza potencjalnie większy długoterminowy wzrost wartości inwestycji. W związku z tym, realizując zrównoważone portfele aktywów, inwestorzy i zarządzający funduszami mogą osiągnąć swoje cele z zakresu 3 (1), takie jak emisje najemców i węgiel wbudowany, oraz poprawić swoje referencje ESG.

Dla AGC Glass Europe rosnące zapotrzebowanie na zrównoważone i niskoemisyjne budownictwo znajduje już odzwierciedlenie w pierwszych projektach, w których zastosowano szkło niskoemisyjne AGC:

 • UMC Research & Diagnostics Centre, Amsterdam, Holandia
  • UMC Amsterdam ma nowe centrum badawczo-diagnostyczne, dla którego zaprojektowano 1,6 tys. m2 niskoemisyjnego szkła ipasol Ultraselect 62/29 (szkło z kontrolą słoneczną) i niskoemisyjnego szkła Planibel Clearlite (szyby pojedyncze)
 • Nervesa 21, Mediolan, (Włochy)
  • Obiekt klasy A o powierzchni 10 tys. m² w Mediolanie zabiega o najwyższe referencje ESG i praktyki gospodarki o obiegu zamkniętym w zrównoważonym procesie renowacji, który obejmuje recykling ponad 90% materiałów usuniętych podczas procesu renowacji i pozyskiwanie materiałów lokalnie. Dostarczonych zostanie około 6,5 tys. m² niskoemisyjnego Stratophone 66.2 i niskoemisyjnego Planibel Clearlite
 • Mobilis, Bruksela, Belgia
  • Projekt przebudowy realizowany przez D'Ieteren Immo w celu stworzenia wielofunkcyjnego, innowacyjnego, elastycznego i zrównoważonego budynku, który będzie zarówno neutralny energetycznie, z certyfikatem BREEAM Outstanding, jak i odporny na zmiany klimatu. Fasada będzie składać się z niskoemisyjnego Stratobelu 44.2 i niskoemisyjnego Stratofonu 44.2
 • NDR Fernsehen, Hamburg (Niemcy)
  • Na elewacji nowego budynku programu NDR w dzielnicy Lokstedt w Hamburgu zamontowano około 2 tys. m2 niskoemisyjnego Stratobel iplus 1.1 i Low-Carbon Energy 72/38.

Szkło niskoemisyjne AGC jest analogiczne do szkła konwencjonalnego produkowanego przez Grupę pod względem jakości, estetyki i parametrów technicznych, jednak w procesie produkcji generowane jest około 40% mniej CO2 (2). Zainteresowani mogą znaleźć dodatkowe informacje pod adresem https://www.agc-yourglass.com/en-BE/brands/low-carbon-glass.

(1) Emisje z zakresu 3: pośrednie emisje z działań przed i poprodukcyjnych w łańcuchu wartości

(2) Porównanie z podstawowym produktem AGC Glass Europe: EPD dla Planibel w bazie danych INIES