Back

AGC a Helexia realizují jednu z největších střešních fotovoltaických elektráren pro vlastní spotřebu ve Španělsku

Společnost AGC Flat Glass Ibérica ve spolupráci se společností Helexia España oznámila uvedení do provozu fotovoltaické elektrárny o výkonu 4 600 kW pro vlastní spotřebu v průmyslovém areálu v přístavu Sagunto (Valencie). Elektrárna má 8 800 fotovoltaických modulů pokrývajících 48 400 m2 střechy, což odpovídá ploše 10 fotbalových hřišť. Při roční výrobě 7 GWh pomůže tento projekt zabránit emisím více než 800 tun ekvivalentu CO2 ročně.

Společnost AGC jako přední světový výrobce plochého skla vyvíjí produkty s nejvyšší environmentální kvalitou a používá technologie a výrobní postupy, které minimalizují jeho dopad na životní prostředí. Skupina považuje udržitelnost za základní součást svých společenských hodnot a za nezbytný předpoklad při všech svých činnostech. Společnost AGC usiluje o dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050, přičemž si stanovila přechodný cíl snížit do roku 2030 emise skleníkových plynů o 30 % a emise skleníkových plynů na jednotku prodeje o 50 % (celkově v přímých a nepřímých emisích, tedy Scope 1, 2 a 3 a v porovnání s úrovněmi roku 2019), mimo jiné využíváním energeticky účinných řešení a zvyšováním podílu obnovitelné energie na celkové spotřebě ve svých výrobních závodech.

V souladu s touto vizí uzavřela společnost AGC Flat Glass Europe, dceřiná společnost AGC, partnerství se společností Helexia, aby využila fotovoltaický potenciál svého největšího průmyslového závodu ve Španělsku, v němž vyrábí plavené sklo. Fotovoltaická elektrárna, kterou navrhla a realizovala společnost Helexia España, byla efektivně instalována na střechu. Díky nejmodernějším komponentům a optimalizovanému využití vyrobené energie společnost AGC výrazně sníží svou závislost na konvenčních zdrojích energie, čímž posílí své závazky v oblasti ochrany životního prostředí a sníží své náklady. Jedná se o druhou fotovoltaickou instalaci, kterou společnost Helexia provedla pro závod AGC ve Španělsku. První byla elektrárna o výkonu 210 kW instalovaná v roce 2020 v závodě AGC Pedragosa (Barcelona).

Společnost Helexia, která ve Španělsku působí od roku 2019, již uvedla do provozu 25 projektů, z nichž pět se nachází ve Valencijském společenství, a její současné portfolio čítá více než 100 MW, které budou realizovány v následujících letech po celé zemi. Skupina počítá do roku 2027 s investicemi za více než 1,5 miliardy eur na podporu svých zákazníků při jejich energetické transformaci v Evropě, přičemž Španělsko je jedním z prioritních trhů.

„Jsme hrdí na to, že můžeme spolupracovat se společností AGC na vývoji, výstavbě a provozu tohoto druhého a ještě ambicióznějšího projektu ve Španělsku. Jsme si vědomi závazku společnosti AGC k udržitelnému hospodářství a dnešní den je důležitým krokem k urychlení její energetické transformace. Naším posláním je podporovat naše klienty při dosahování jejich finančních a ekologických cílů a pomáhat jim spotřebovávat méně energie a v čistší podobě“, říká Etienne Le Pargneux, ředitel společnosti Helexia pro Španělsko.

Davide Cappellino, prezident společnosti AGC Architectural Glass Europe and Americas: „Činíme další důležitý krok na cestě ke klimatické neutralitě. Společně s naším partnerem, společností Helexia, čerpáme potenciál využití co největšího množství elektřiny z obnovitelných zdrojů v rámci plánu společnosti AGC na výrobu skla s nižší uhlíkovou stopou“.