Back

Smart glass-produkter för fordon är på frammarsch!

Thumbnail

Den snabba tillväxten för smart glass-produkter inom fordonsindustrin kommer att fortsätta. Enligt en aktuell prognos från NanoMarke kommer marknaden att ha ökat till 2,1 miljarder dollar år 2019, från 1 miljard dollar år 2014. Rapporten definierar smart glass-produkter som glasrutor som ges en ”intelligent” funktion genom tillsats av skikt av smarta materiel eller integrerade sensorer och liknande elektroniska funktioner.

 

De faktorer som driver smart glass-produkternas tillväxt är centrala inom fordonsindustrin: säkerhet, komfort, låg bränsleförbrukning och utseende.

Trendens populäraste funktioner och produkter omfattar bland annat självdimmande rutor, smart insynsskydd, smarta speglar, självreparerande glasrutor, självrengörande vindrutor och rutor med inbyggda elektroniska funktioner, t.ex. antenner eller värmeelement.

 

Framtiden ser ljus ut för glasprodukter med inbyggd intelligent funktion. Genom den snabba utvecklingen för upplysningssystem kan vindrutorna snart användas som transparenta displayer, och pekskärmar med inbyggda sensorer blir allt vanligare på instrumentbrädorna på nya bilmodeller.