Homologation

Alla vindrutor har en stämpel som kan användas för att identifiera tillverkaren av produkten och annan information. Vilken stämpel som finns på glaset varierar beroende på tillverkaren och glasets specifika egenskaper.