Homologation

Všechna čelní skla jsou opatřena označením, které identifikuje výrobce výrobku a uvádí další informace. Přesný vzhled označení se mění podle výrobce a konkrétních vlastností skla.
Background
mon background

Advanced driver assistance systems (ADAS)

Rychlý rozvoj nových vozidel vybavených technologií ADAS je velkou výzvou pro výrobce a techniky provádějící výměny čelních skel. Společnost AGC jako průkopník v řešení tohoto problému, vytvořila svůj vlastní program plnění požadavků ADAS, který zajišťuje výrobu náhradních čelních skel vyhovujících požadavkům technologie ADAS.
Background
mon background