Products and solutions

Výrobky a řešení ze skla pro automobilový průmysl

Ve společnosti AGC chceme zlepšovat pohodlí, styl a bezpečnost pomocí našich inovačních výrobků a řešení ze skla montovaných do osobních vozidel a vozidel veřejné hromadné dopravy. S rozvojem designu vozidel se sklo v současnosti používá více než kdy předtím. Také sklo se vyvíjí. Umožňuje lepší vidění, srozumitelnější komunikaci a vyšší míru bezpečnosti.
Naše řešení usilují o splnění potřeb koncových uživatelů, jimiž jsou viditelnost, bezpečnost, pohodlí, snadné používání, styl a ochrana prostředí. Objevte sortiment výrobků a technologií na webové stránce divize AGC Automotive.