Výrobci automobilů milují zelenou!

Udržitelný výrobní ekosystém je základem budoucí mobility

Pneumatiky nezanechávají na silnici jen stopy, ale mohou ohrozit i vaše zdraví

Znečištění emisemi gumových částic činí z pneumatik větší hrozbu, než jsou výfukové plyny

Na velikosti záleží: krize mikročipů nadále brzdí výrobu automobilů

Je velký jako otisk palce, ale dokáže paralyzovat celý automobilový průmysl.

Plasty využitelné v oběhovém hospodářství dávají vozidlům ekologický status

Odpovědné nakládání s odpady pomáhá OEM výrobcům dosáhnout cílů v oblasti udržitelnosti

Válka na Ukrajině maří úsilí výrobců automobilů

Po dvou náročných letech dostává výroba automobilů další ránu, protože výrobní linky zastavil nedostatek nových dílů

Boj proti změně klimatu pomocí chytrých obalových řešení

AGC snižuje množství plastového odpadu a prodlužuje životnost přepravních obalů

Nestabilní situace ve východní Evropě drží silniční dopravu v sevření

Ceny pohonných hmot se pravděpodobně dostanou na rekordní úroveň, protože válka na Ukrajině vstupuje do druhého měsíce

Jak životaschopný je sklářský průmysl za stávající ekonomické situace?

Sklářský průmysl čelí nevídaným výzvám, aby udržel pece v chodu

Zvuk zvonků a kroků by se mohl stát klíčem k bezpečnosti silničního provozu

Ford spustil testování technické novinky výrobců automobilů v reálném provozu

Ve snaze o dosažení uhlíkové neutrality spoléhá Deutsche Post DHL na bio-LNG

DHL Freight, Shell a Grundfos spojily své síly při testování možnosti využít bio-LNG pro silniční nákladní dopravu