Back

Rozhodnutí ESD potvrdilo korektní podmínky pro oblast trhu s náhradními díly

Evropský soudní dvůr (ESD) nedávno určil, že nezávislé autoservisy mají mít přístup k důležitým údajům o automobilech, což je významné rozhodnutí v rámci probíhající diskuse o právu na opravu. V návaznosti na rozhodnutí ESD, které zajišťuje právní jistotu pro celou EU, různí představitelé tvrdili, že bude nejen závazné pro všechny výrobce vozidel a nezávislé účastníky trhu, ale podpoří i spravedlivé a konkurenční prostředí na trhu s náhradními díly automobilů v zájmu spotřebitelů.

Spor vznikl v roce 2022, kdy se objevily obavy a byla podána oficiální stížnost k německému zemskému soudu v Kolíně nad Rýnem. Stížnost byla zaměřena na některé služby na trhu s náhradními díly, které vyžadují řádný přístup k datovému toku vozidla. Několik výrobců automobilů v té době bránilo přístupu třetích stran k datovým tokům vozidel zavedením licenčních poplatků. Sklářské společnosti zase tvrdily, že tato praxe zbytečně zvyšuje náklady, brání spravedlivé hospodářské soutěži na trhu s náhradními díly, omezuje výběr pro spotřebitele a může potenciálně vést ke zvýšení jejich nákladů.

Případ byl později postoupen Evropskému soudnímu dvoru (ESD), který začátkem tohoto měsíce rozhodl, že podle nařízení EU 2018/858 nemohou výrobci vozidel ukládat dodatečné podmínky pro přístup nezávislých provozovatelů k informacím o opravách a údržbě vozidel, včetně údajů palubní diagnostiky, čímž fakticky zrušil jakákoli omezení nad rámec omezení uvedených v nařízení.

V důsledku toho tak s ohledem na dodržování předpisů EU počítá řada nezávislých servisů s neomezenou konkurenci se servisy výrobců automobilů.