Products and solutions

Produkter och lösningar för bilglas

På AGC vill vi förbättra komfort, utseende och säkerhet genom våra innovativa glaslösningar och -produkter som installeras på personbilar, arbetsfordon och kollektivtrafikfordon. I takt med att fordonsutformningen har utvecklats har alltmer kommit att täckas av glas. Själva glaset har också utvecklas, och ger bättre sikt, tydligare kommunikation och högre säkerhet.
Våra lösningar syftar till att tillgodose en slutanvändares skiftande behov: sikt, säkerhet, komfort, lätthanterlighet, utformning och miljö. Upptäck utbudet av produkter och tekniska lösningar på webbplatsen för AGC Automotive.