Advanced driver assistance systems (ADAS)

Expert på vindrutor för ADAS

Den snabbt ökande tillgången på ADAS-utrustade nya bilar utgör en stor utmaning för tillverkare och montörer av ersättningsvindrutor. AGC har tagit ledningen när det gäller att lösa problemet och infört ett eget program för efterlevnad av ADAS, för att säkra produktionen av ersättningsvindrutor som klarar ADAS-specifikationerna.  
AGC införde programmet och de relaterade specifikationerna genom att använda sina sakkunskaper och kontakter i egenskap av världsledande företag på bilglasmarknaden. Vi samarbetar med tillverkare av ADAS-utrustning, till exempel kameratillverkare och diagnostikaktörer. Vi har dessutom utmärkta forskningsresurser som används för studier och utvärderingar. 
Genomgår alla AGC-vindrutor särskilda kvalitetstester under utvecklingsfasen. Under produktionen genomgår de sedan kontroller enligt kritiska parametrar för kameraområdet, i enlighet med de hårdaste kraven på originalutrustning. Alla AGC-vindrutor för eftermarknaden uppfyller ADAS-kraven i lika hög grad som vindrutor som är originalutrustning. Med AGC-produkter kan glasmontörer i hela Europa vara säkra på att leverera bästa prestanda och säkerhet.