Back

Kulstofneutral glasproduktion i 2050: Sådan når AGC Glass Europe dertil

AGC Glass Europe er forpligtet til at nå AGC-gruppens mål om at reducere drivhusgasemissioner med 30 % i 2030 og opnå kulstofneutral glasproduktion i 2050. Trin for trin gør vi fremskridt på vores rejse mod dekarbonisering, og alle detaljerne om denne rejse kan nu findes på virksomhedens hjemmeside i bæredygtighedsrapporten på https://www.agc-glass.eu/en/sustainability. Rapporten dækker vores tilgang og mål, giver et detaljeret overblik over alle elementerne i vores køreplan, de seneste fremskridt i vores rejse mod dekarbonisering og beviser, at glas er et virkelig bæredygtigt materiale, der er i kernen af bæredygtig arkitektur og mobilitet.

Sammen, forpligtet til bæredygtighed

Vi betragter bæredygtighed som en grundlæggende del af vores virksomheds sociale værdier og en forudsætning for alle vores aktiviteter. Det kræver løbende forbedringer og involverer alle i AGC. Vejledt af vores politik, mål og certificerede miljøledelsessystemer sigter vi mod at bidrage til en bæredygtig fremtid.

Fører vores industri til at dekarbonisere

AGC Glass Europe overvåger sit CO2-fodaftryk på årsbasis og har opstillet en ambitiøs køreplan for at opnå CO2-neutral glasproduktion inden 2050. Vores CO2-køreplan tager alle dele af værdikæden i betragtning. Det dækker bæredygtigt indkøb af råmaterialer, brug af højeffektive smelteovne, øget brug af affald, brug af grøn elektricitet og optimering af transport.

Dekarboniserings-højdepunkter i 2022

 • Bæredygtigt indkøb
  • Lokalt indkøb af sand. "Bare godt nok" sand gjorde, at den nødvendige transport reduceredes, mindskede behandlingshandlingerne, reducerede spild og vores brug af naturressourcer.
 • Genbrug
  • •Genbrug af glas: AGC Glass Europe genbruger omkring 1.000.000 tons affald om året, hvilket sparer omkring 1.150.000 tons råmateriale og 700.000 tons CO 2 -udslip. Det gennemsnitlige affaldsforhold i vores råvarer er tæt på 30 % i dag, men det vil blive øget markant
  • Genbrug af DeSOx-affald som råmateriale: 4.600 tons sulfater blev genanvendt som råmateriale i 2022, hvilket bringer det samlede antal op på omkring 59.500 tons siden starten i 1999.
 • Brug af højeffektive smelteovne
  • Elektro-boosting. Et tværfagligt AGC-team er i gang med at installere elektro-boosting på vores float-produktionslinjer for at delvist elektrificere vores produktionslinjer over hele Europa. I 2022 blev den første ovn udstyret med elektroforstærkende teknologi i Moustier, under kold-reparation af ovnen. Teknologien blev også installeret på float-linjen i Seingbouse* (Frankrig)
  • Hybridsmeltning. AGC og Saint-Gobain meddelte, at de samarbejder om udformningen af en pilotbanebrydende fladglaslinje, der forventes at reducere dens direkte CO 2 -aftryk meget betydeligt.
 • Brug af grøn energi
  • I 2022 nåede den samlede grøn el-produktion op på 28.927 MWh genvundet og egenproduceret energi. Som følge heraf blev der sparet tæt på 2.100 tons CO 2 i 2022.

Find de seneste fremskridt i vores rejse mod dekarbonisering på https://www.agc-glass.eu/en/sustainability/latest-news-our-decarbonisation-journey

Glas i hjertet af bæredygtig arkitektur

Takket være en holistisk tilgang til dekarbonisering tilbyder AGC Glass Europe nu sine kunder Low-Carbon floatglas med 40 % mindre indbygget kulstof. AGC er forpligtet til at være på forkant med at udvikle nye produkter med bedre miljøpræstationer, der forbedrer menneskers sundhed og velvære for at spille en vigtig rolle i bæredygtig arkitektur.

 

(*) Installationen i Seingbouse blev samfinansieret med et tilskud som en del af det franske økonomiske stimuleringsprogram "France Relance", finansieret af Den Europæiske Union - NextGenerationEU. Programmet "France Relance", som drives af ADEME, hjælper med at muliggøre dekarboniseringen af den franske industri.