Back

Værksteder og mekanikere er under luppen: er de økonomiske fordele ved at eje en elbil truede?

Det manglende antal autoriserede værksteder og uddannede mekanikere, der kan foretage eftersyn på elbiler, udgør en betydelig trussel for bilindustrien på internationalt niveau. Denne knaphed, der blev endnu højere på grund af pandemien, kan potentielt føre til større udgifter forbundet med reparation og garantier. Den omstændighed kan have en negativ effekt på anstrengelserne for at reducere CO2-emissioner fra biler. Serviceudbydere, reparationsspecialister og uddannelsesinstitutioner over hele verden er enige om, at uafhængige værksteder har en betydelig konkurrencemæssig fordel: de kan udføre reparationer til en meget billigere pris end autoriserede forhandlere.

Årsagen kan delvist være håndteringen af avancerede og farlige elbilsystemer på 400 til 800 volt (stor risiko for elektrisk stød), såvel som truslen fra brande i elbiler. Det giver sig selv, at den alvorlige situation kræver øjeblikkelig handling, f.eks. i form af tilstrækkelig uddannelse inden for elbiler og udstyr til håndtering af disse.

Bestræbelserne på effektivt at håndtere disse sikkerhedsproblemer og løse dilemmaet forbundet med uddannelse af medarbejdere er altafgørende for den fortsatte vækst og bæredygtighed inden for den blomstrende elbilsektor. Denne nødvendighed gælder ikke kun beskyttelsen af bilejeres velbefindende, men også opretholdelse af de økonomiske fordel ved at eje en elbil. Nogle er overbevist om, at hvis mekanikere vælger at holde sig fra elbiler, kan det resultere i øgede omkostninger og omfattende reparationer for kunderne, hvilket kan påvirke den generelle situation yderligere.

Der er under alle omstændigheder pres på både autoriserede forhandlere og mekanikere hos uafhængige værksteder.