Back

Vejen til nul-emissioner er brolagt med ambitiøse mål

Thumbnail

Behovet for produkter med et grønt mærke har aldrig været mere presserende end i dag, og virksomheder over hele kloden tilpasser deres værdikæde til strenge regler og til forbrugernes stigende efterspørgsel efter miljøvenlige produkter.

Vores planets sundhed er en drivkraft for AGC, og vores virksomheds miljøpolitik er utvetydig: Brug af de bedste tilgængelige økologiske teknologier til at udvikle yderst bæredygtige produkter og løsninger. I løbet af de sidste 30 år har vi været i stand til at reducere vores CO2-fodaftryk ved at reducere brugen af energi til at smelte 1 ton glas med 22 %. Den 1 mio. ton affald, vi genbruger i Europa hvert år, giver os også mulighed for at reducere vores drivhusgasemissioner betydeligt. I sidste ende forpligter vi os til at være en klimaneutral virksomhed i 2050. For at opnå dette har AGC Glass Europe sat en række ambitiøse mål for 2030:

  • reducér specifik drivhusgasudledning med 30 %
  • reducér specifikt energiforbrug med 20 %
  • reducér specifikt vandforbrug med 15 %
  • nul affald til losseplads
  • reduceret mængde genereret affald/ressourceinput
  • grønt produktdesign

AGC Automotive spiller en afgørende rolle i at nå disse mål. Vi ser behovet for en fremtid uden emissioner som en udfordring om at komme med disruptive løsninger. Ud over de meget højtydende produkter, som vi konstant udvikler, vil vi holde planeten sund med fornuftige transport- og genbrugs- og emballeringsprogrammer. Der er nogle projekter på tegnebrættet, som vil have en positiv økologisk indvirkning. I mellemtiden kan du læse mere her https://www.agc-glass.eu/en/sustainability.