Back

Grønne tiltag hjælper Moder Jord med at ånde lettet op

Thumbnail

Det kan ikke benægtes: Vores hensynsløse afbrænding af fossile brændstoffer og stigende forurening har nået det punkt, hvor vi langsomt, men sikkert dræber vores smukke planet. Global opvarmning og de skadelige virkninger, den har på jorden, tvinger os til at leve økologisk ansvarligt i vores private liv, og, på en større skala, til at genopfinde industrielle produktionsstrømme. Hvis vi ikke passer på, vil vores børn arve en planet, hvor visse landskaber bliver ubeboelige!

Alene i Europa tegner transportsektoren sig for 25 % af drivhusgasudledningerne, hvilket fik EU-regeringen til at gribe ind. EU's grønne aftale har et mål om at reducere CO2-udledningen med 90 % frem mod 2050 ved at pålægge bilindustriens emissionsbegrænsninger, som vil blive strengere i de kommende år. En anden mulig foranstaltning er et effektivt forbud mod salg af nye køretøjer med intern forbrændingsmotor fra 2035. Den voksende udvikling af hybrid- og elbiler vidner om de fleste bilproducenters vilje til at omfavne en grøn fremtid.

Men der er mere i ligningen: en miljømæssigt bæredygtig verden kræver lige så intelligente fremstillings- og udviklingsprocesser. Grøn energi, fornuftige genbrugsprogrammer og brugen af genindvundne råmaterialer kan give jorden det pusterum, den så desperat har brug for. Det franske affaldshåndteringsfirma Veolia genindvinder komponenter og materialer fra 97 % af udtjente køretøjer.

I 2015 etablerede FN de 17 bæredygtighedsmål (SDG'er), som forener alle lande verden over for at bekæmpe miljøforringelse, fattigdom og ulighed. AGC Group vedtog SDG'erne for 4 år siden og vendte sit fokus mod grønne mål i et forsøg på at gøre vores planet levedygtig igen.