Back

Den ustabile situation i Østeuropa holder vejtransporten i et jerngreb

Thumbnail

Krigen raser videre i Østeuropa med tragiske følger for befolkningen, og dens afsmittende effekt på forsyningskæden er håndgribelig på verdensplan, efterhånden som priserne på forbrugsvarer og råvarer er ved at komme ud af kontrol. En af disse råvarer er brændstof.

Allerede i 2021 blev prisen pr. tønde råolie fordoblet i forhold til året før, og den har nået 100 euro-mærket, siden Rusland invaderede Ukraine. I Europa håndteres 70 % af fragten via vejtransport, så man kan roligt konkludere, at vognmandsbranchen er drivkraften bag vores økonomi. Efterspørgslen stiger i kølvandet på den COVID-19-relaterede recession, da produktionen i virksomhederne stiger støt. Selvom det burde sætte vognmændene i festhumør, udgør diesel næsten 35 % af deres driftsomkostninger. For at de kan forblive solvente, skal kunderne betale regningen for den ubønhørlige prisstigning på brændstof, som igen påvirker forbrugerprisen.

For at føje spot til skade er truslen om vognmandsstrejker over hele kontinentet overhængende, og presset på regeringerne for at gennemføre hårde sanktioner bliver større og større. Desværre har Europa ikke en fælles tilgang til at tackle problemet, og regeringerne drøfter den rette kurs for deres land.

Glasproducenterne er allerede hårdt udsat på grund af inflationen i energikilder og den vedvarende mangel på halvlederchips. Det ekstra pres på grund af politisk uro og efterfølgende brændstofkrise gør industrien særligt sårbar.