Back

AGC udvider fortsat produktionen af floatglas med lav indlejring af CO2

For seks måneder siden startede AGC Glass Europe produktionen af Low-Carbon Planibel Clearlite, et floatglas, hvis CO2-fodaftryk er reduceret med mere end 40 %, på anlægget i Moustier, Belgien. Produktionen af Low-Carbon Planibel Clearlite giver ikke mere end 7 kg CO2 pr. m² for 4 mm tykt glas. AGC’s produktionsanlæg i Seingbouse, Frankrig, er nu også begyndt at producere det samme bæredygtige glasprodukt, som markerer næste skridt i den planlagte langsigtede udrulning i hele koncernen. Med denne ekstra produktionskapacitet nu tilsluttet, har AGC udvidet sortimentet af kulstoffattigt glas til at omfatte en kulstoffattig variant af Stratobel (sikkerhedsglas), Stratophone (akustisk glas), iplus (varmeisoleringsglas), Stopray og Energy (solregulerende glas), samt hærdelige belægninger (T-belægninger). Hele sortimentet fås nu i alle tykkelser fra 3 til 10 mm.

AGC Glass Europe har taget næste skridt i køreplanen for kulstofneutralitet (Carbon Neutrality Roadmap) ved at sætte en anden AGC-produktionsfacilitet i stand til at producere kulstoffattigt glas. Koncernens holistiske tilgang indkalkulerer hele værdikæden, dvs. dekarbonisering af produktionsprocesserne, reducering af CO2-emissioner fra opstrømsforsyningskæden samt reducering af andre indirekte emissioner. AGC udnytter effektivt mere bæredygtige indkøb af råmaterialer, brugen af højeffektive smelteovne, der anvender innovativ elektroboosting-teknologi, øget brug af genanvendelse via intelligente strømme af genvundet glasskårsaffald og optimeret transport mellem AGC’s anlæg og kunderne. Koncernen går også ind for brugen af vedvarende energi - ikke alene via købe grøn energi, men også ved at generere sin egen grønne sol- og vindenergi.

Investorerne vælger bæredygtige byggeprojekter

Investorer og bygningsejere kræver nu mere og mere, at der anvendes bæredygtige materialer i deres projekter. Bæredygtige bygninger har et mindre økologisk fodaftryk, de minimerer forbruget af ikke-vedvarende ressourcer og mindsker udledningen af drivhusgasser. I byggefasen skal der tages hensyn til alle de forskellige aspekter, såsom brugen af dekarboniserede materialer, genanvendelighed, at bygningens komponenterne kan genanvendes, og at affaldet kan reduceres, både under selve byggeprocessen og når bygningens livscyklus er ophørt.

Der er også økonomiske argumenter for investorerne og ejerne: Sunde og økologiske bygninger giver højere husleje- og salgspriser, hvilket igen udvider potentialet, så investeringens værdi øges på den lange bane. Ved at søge bæredygtige aktivporteføljer kan investorer og fondsforvaltere derfor tackle deres scope 3-målsætninger( ), såsom lejernes emissioner og indlejret kulstof, og de kan dermed forbedre deres ESG-akkreditiver.

For AGC Glass Europe kan den stigende efterspørgsel efter bæredygtigt og dekarboniseret byggeri allerede nu ses i de første projekter, som klart specificerer AGC Low-Carbon Glass

 • UMC Research & Diagnostics Centre, Amsterdam, (Holland)
  • UMC Amsterdam har et nyt forsknings- og diagnosecenter,hvortil de specificerede 1.600 m2 Low-Carbon ipasol Ultraselect 62/29 (solregulerende glas) og Low Carbon Planibel Clearlite (enkeltglas)
 • Nervesa 21, Milano, (Italien)
  • Denne 10.000 m² store bygning i kvalitetsklasse A i Milano sigter efter de højeste ESG-akkreditiver og cirkulær økonomi i en bæredygtig renoveringsproces, der omfatter genanvendelse af mere end 90 % af de fjernede materialer under renoveringsprocessen, samt indkøb af lokale materialer. Dertil leveres der 6.500 m² Low-Carbon Stratophone 66.2 og Low-Carbon Planibel Clearlite
 • Mobilis, Bruxelles (Belgien)
  • Ombygningsprojektet af D’Ieteren Immo, der skal skabe en multifunktionel, innovativ, fleksibel og bæredygtig bygning, som både bliver energineutral, certificeret BREEAM Outstanding, såvel som klimaresistent. Facaden kommer til at bestå af Low-Carbon Stratobel 44.2 og Low-Carbon Stratophone 44.2.
 • NDR Fernsehen, Hamburg (Tyskland)
  • Ca. 2.000 m2 Low-Carbon Stratobel iplus 1.1 og Low-Carbon Energy 72/38 blev brugt på facaden af NDR's nye programbygning i bydelen Lokstedt i Hamborg.

AGC's Low-Carbon Glass er identisk med koncernens konventionelle glas, hvad angår kvalitet, æstetik og tekniske værdier, men der genereres ca. 40 % mindre CO2 under produktionsprocessen( ). Interesserede læsere kan finde flere oplysninger på www.agc-yourglass.com.

(1) Scope 3-emissioner : indirekte emissioner fra aktiviteter upstream og downstream i værdikæden

(2) Sammenlignet med grundlinjen for AGC Glass Europe: EPD for Planibel i INIES-databasen