Back

AGC Automotive Europe reviderer sit dekarboniseringsmål opad!

Den økonomiske verden, og mere specifikt EU og bilindustrien, bliver mere og mere opmærksomme på miljøspørgsmål og arbejder på at opnå kraftige reduktioner af CO2-emissioner via Greenhouse Gas-protokollen. Lige for at ridse det op, så inddeler protokollen en virksomheds CO2-emissioner i 3 kategorier eller ''anvendelsesområder'': Anvendelsesområde 1: direkte emissioner, Anvendelsesområde 2: indirekte emissioner som følge af indkøbt energi, Anvendelsesområde 3: indirekte emissioner inden for upstream- og downstream-værdikæderne.

For et par år siden satte AGC-gruppen det udfordrende mål at reducere sine samlede emissioner med 30 % inden 2030 (alle 3 anvendelsesområder) og at være fuldstændigt CO2-neutral i 2050.

Set i lyset af de seneste resultater og på grund af ønsket om at bidrage yderligere til udfordringerne skabt af forringelsen af klimasituationen, og med motivation fra vores nøgle-OEM og -ARG-kunder, besluttede AGC Automotive Europe for nyligt at hæve de førnævnte mål og sigte mod at reducere anvendelsesområde 1, 2 og 3-CO2-emissioner med 40 % i 2030 i forhold til udgangspunktet i 2019. Disse større udfordringer vil skubbe hele organisationen i retning af flere energireduktioner og øget fokus på at mindske affald, ikke kun internt, men også over for vores nøgleleverandører. Vi er sikre på, at du deler disse værdier, der bidrager til AGC's Planet-mål, og at du vil gøre dit yderste for at deltage i dem.

Derudover forpligter AGC Automotive Europe sig til at bidrage til en cirkulær økonomi, der vil gøre det muligt for vores ruder at finde et ''andet liv'' efter deres anvendelse hos slutbrugeren: i hele Europa når mere end 6 millioner køretøjer enden på deres levetid hvert år, hvilket udgør et potentiale på omkring 250 tons genanvendeligt affald. Den Europæiske Union er ved at forberede nye direktiver for at håndtere genanvendelse af dele fra sådanne udrangerede køretøjer (ELV). AGC Glass Europe sigter mod at inkludere ''genindvundet glas'' i vores Float inden 2030. For at nå dette mål har vi indledt kontakter og partnerskaber med ophuggere og genbrugsvirksomheder med henblik på at etablere nye forsyningskæder for disse tilgængelige brugte ruder: der vil helst sikkert opstå mange udfordringer (glasindsamling og -sortering, omkostninger, kvalitet, …), men denne proces forventes at fjerne en betydelig mængde CO2-emissioner, som ville være forårsaget af den traditionelle dekarbonisering af de nødvendige råmaterialer.