Back

Solární zařízení provozované společností E.ON poskytuje společnosti AGC Glass Hungary zdroj obnovitelné energie

Sklářský průmysl, pro nějž je příznačná vysoká spotřeba energie, čelí při snižování emisí uhlíku specifickým výzvám. AGC Glass Hungary Kft, dceřiná společnost AGC Automotive Europe se sídlem v Maďarsku, je výrobcem bočních oken, zadních skel a střešních oken pro širokou škálu automobilových značek. Společnost AGC je pevně odhodlána snížit svou uhlíkovou stopu a rozhodla se investovat do udržitelnosti. Skupina E.ON Hungária zřídila v areálu společnosti AGC solární farmu o výkonu 4 MWp (megawatt peak), která zajišťuje dlouhodobé dodávky zelené energie a významně přispívá k cílům společnosti v oblasti uhlíkové neutrality.

Tato solární farma se nachází v průmyslovém parku Tatabánya-Környe v sousedství maďarského závodu společnosti AGC v Környe. Tým odborníků společnosti E.ON nainstaloval na 5 hektarech disponibilních pozemků 8 802 solárních panelů, díky nimž solární farma společnosti AGC ročně vyrobí 4,8 GWh elektřiny, což odpovídá energetické spotřebě přibližně 1 900 domácností. Sluneční energii shromážděnou 34 střídači, z nichž každý má výkon 100 kW, převádí ze stejnosměrného proudu (DC) na střídavý proud (AC). Střídavý proud je pak veden přes dvě transformátorové stanice v areálu a zásobuje ekologickou energií sklářský závod.

Solární farma v maďarském závodě společnosti AGC je výsledkem dlouhodobé smlouvy o dodávkách ce obnovitelné energie (PPA) se společností E.ON. Tento inovativní projekt umožňuje společnosti E.ON dodávat společnosti AGC elektřinu za předem stanovenou cenu, která je chráněna před výkyvy na trhu. Tato smlouva mezi společnostmi AGC Glass Hungary Kft a E.ON Hungária Group představuje první maďarskou smlouvu PPA o solární energii, v níž energetická společnost instaluje solární farmu na pozemku zákazníka, čímž zajistí spolehlivý a trvalý zdroj obnovitelné elektřiny.

Tato iniciativa byla naplánována, navržena a nasmlouvána v roce 2021, tedy dlouho před nedávným prudkým nárůstem cen energií. Již v té době si společnost AGC uvědomovala strategický význam maximálního využívání obnovitelných zdrojů energie a snižování uhlíkové stopy. Projekt byl spuštěn v období obnovy po pandemii, kdy bylo nutné řešit výzvy spojené s přerušením dodavatelského řetězce a dalšími problémy. Proto se zapojení odborných partnerů s rozsáhlými zkušenostmi s realizací takových projektů stalo ještě zásadnějším.

László Sabján, generální ředitel společnosti AGC Glass Hungary Kft, k projektu řekl: „Naše odhodlání prosazovat obnovitelné zdroje energie je patrné z toho, že cena elektřiny, kterou jsme dohodli ve smlouvě, převyšovala tehdejší cenu v rozvodné síti. Následné události potvrdily správnost našeho rozhodnutí a my máme další plány na rozšíření naší vazby na solární energii. Díky obnovitelné energii společnosti E.ON bude provoz elektrárny podstatně plynulejší a ve srovnání s tradičním napájením ze sítě nebude představovat žádnou další zátěž“.

Díky tomuto partnerství sníží maďarský závod společnosti AGC své emise CO2 o 116 až 220 gramů na kilowatthodinu díky výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů. Tím se také zajistí ochrana proti nestálým cenám na trhu s energií. Společnosti AGC nevznikly žádné počáteční náklady na solární farmu, protože její financování i povoz plně zajišťuje E.ON, přičemž o dálkové monitorování výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů se tato společnost stará prostřednictvím svého centra řízení provozu

András István Tóth, generální ředitel společnosti E.ON MyEnergy Kft, člena skupiny E.ON Hungária Group, dodal: „Naši firemní zákazníci se stále více zaměřují nejen na snižování emisí uhlíku, ale také na zvyšování bezpečnosti dodávek a ochranu před výkyvy na trhu komodit. Všechny tyto cíle lze splnit snížením uhlíkové stopy a výrobou zelené energie v místě. Tímto nejnovějším přírůstkem do řady projektů spolupráce mezi společnostmi E.ON a AGC náš partner dlouhodobě prokazuje pevné odhodlání využívat obnovitelné zdroje energie. Díky této strategii může předem plánovat náklady, zajistit si dodávky energie a v neposlední řadě dosáhnout svých dekarbonizačních cílů“.

Partnerství mezi společnostmi E.ON SE se sídlem v Essenu a AGC Glass Europe se sídlem v Belgii bylo uzavřeno v roce 2019. Od té doby tyto dvě významné evropské společnosti úspěšně realizovaly různé společné projekty zaměřené na energetickou účinnost po celé Evropě, včetně nedávných projektů ve francouzském Seingbouse a na několika místech v České republice. Společnosti E.ON a AGC plánují pokračovat ve svém dlouhodobém partnerství a v budoucnu rozšířit své portfolio fotovoltaických elektráren po celé Evropě.