Back

Produkować szkło neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla do 2050 r.: oto jak AGC Glass Europe dąży do osiągnięcia tego celu.

AGC Glass Europe działa na rzecz celu Grupy AGC, jakim jest redukcja emisji gazów cieplarnianych o 30% w 2030 roku i osiągnięcie neutralności węglowej w zakresie produkcji szkła do 2050 roku. Krok po kroku, uzyskujemy postępy w dochodzeniu do dekarbonizacji, a szczegółowe informacje na temat treści i przebiegu naszych działań można znaleźć na korporacyjnej stronie internetowej w raporcie Zrównoważonego Rozwoju: http://www.agc-glass.eu/en/sustainability. Raport wyjaśnia nasze podejście i cele, omawia szczegółowo wszystkie elementy naszego planu działania, najnowsze postępy na drodze do dekarbonizacji i udowadnia, że szkło jest niezaprzeczalnie zrównoważonym materiałem, sytuującym się w samym sercu zrównoważonej architektury.

Wspólnie na rzecz zrównoważonego rozwoju

Postrzegamy Zrównoważony Rozwój jako zasadniczy element naszych korporacyjnych wartości społecznych i niezbędny warunek wstępny dla wszystkich naszych działań. Wymaga on ciągłego doskonalenia i angażuje wszystkich pracowników AGC. Działając zgodnie z naszą polityką, celami i certyfikowanymi systemami zarządzania środowiskowego, staramy się wnosić wkład na rzecz zrównoważonej przyszłości.

Prowadząc nasz sektor ku dekarbonizacji

AGC Glass Europe corocznie monitoruje swój ślad węglowy i przyjmuje ambitny plan działania dążąc do osiągnięcia neutralnej pod względem emisji CO2 produkcji szkła do 2050 roku. Nasz plan redukcji emisji CO2 uwzględnia wszystkie ogniwa łańcucha wartości. Obejmuje on zrównoważone pozyskiwanie surowców, korzystanie z wysokowydajnych pieców do topienia, zwiększenie wykorzystania stłuczki szklanej, stosowanie ekologicznych źródeł energii i optymalizację transportu.

Najważniejsze aspekty dekarbonizacji w 2022 r.

 • Zrównoważone pozyskiwanie surowców
  • Lokalne zaopatrzenie w piasek. Zasada „wystarczająco dobrego” piasku pozwoliła na skrócenie transportu, ograniczenie czynności przetwarzania, zmniejszenie ilości odpadów i zużywanych przez nas zasobów naturalnych
 • Recykling
  • Recykling szkła. AGC Glass Europe poddaje recyklingowi około 1 000 000 ton stłuczki szklanej rocznie, oszczędzając tym samym 1 150 000 ton surowca i 700 000 ton emisji CO2. Średni udział stłuczki szklanej w naszych surowcach wynosi obecnie blisko 30% i będzie nadal znacząco wzrastać
  • Utylizacja odpadów z odsiarczania (DeSOx). 4 600 ton siarczanów zostało zutylizowanych jako surowiec w 2022 r., co daje łącznie około 59 500 ton od czasu wprowadzenia tej metody w 1999 r.
 • Stosowanie wysokowydajnych pieców do topienia
  • Elektro-boosting. Interdyscyplinarny zespół AGC jest w trakcie instalowania systemów elektro-boostingu na naszych liniach produkcji szkła płaskiego w ramach częściowej elektryfikacji linii produkcyjnych w całej Europie. W 2022 r. po raz pierwszy wprowadziliśmy taką technologię w Moustier przy okazji remontu na zimno jednego z pieców zakładu, by następnie zastosować ją na linii produkcji szkła płaskiego w Seingbouse* (Francja)
  • Topienie hybrydowe. AGC i Saint-Gobain ogłosiły, że pracują wspólnie nad projektem pilotażowej, przełomowej linii do produkcji szkła płaskiego, która ma znacząco zmniejszyć bezpośrednie emisje CO2.
 • Wykorzystanie ekologicznych źródeł energii
  • W 2022 r. całkowita produkcja ekologicznej energii elektrycznej osiągnęła 28 927 MWh energii odzyskanej i wytworzonej samodzielnie. Tym samym, w 2022 r. uniknęliśmy emisji blisko 2 100 ton CO2.

Więcej informacji na temat naszych najnowszych postępów w zakresie dekarbonizacji można znaleźć na stronie: https://www.agc-glass.eu/en/sustainability/latest-news-our-decarbonisation-journey

Szkło w sercu zrównoważonej architektury

Dzięki holistycznemu podejściu do dekarbonizacji, AGC Glass Europe oferuje dziś swoim klientom niskoemisyjne szkło płaskie o śladzie węglowym niższym o 40%. AGC chce odgrywać wiodącą rolę w pracach nad produktami o lepszych parametrach środowiskowych, poprawiających zdrowie i samopoczucie ludzi, stając się tym samym ważnym aktorem zrównoważonej architektury.

 

(*) Instalacja w Seingbouse była współfinansowana z dotacji w ramach francuskiego programu pobudzania gospodarki „France Relance”, finansowanego przez Unię Europejską - NextGenerationEU. Program „France Relance”, zarządzany przez ADEME, wspiera dekarbonizację francuskiego przemysłu.