Back

AGC blijft de productie van floatglas met een lage indirecte CO2-voetafdruk uitbreiden

Zes maanden geleden ging AGC Glass Europe op zijn productielocatie te Moustier, België, van start met de productie van Planibel Clearlite, een floatglas waarvan de CO2-voetafdruk met meer dan 40% is verminderd. De productie van Low-Carbon Planibel Clearlite veroorzaakt maximaal 7 kg CO2 per m² voor glas met een dikte van 4 mm. Inmiddels is ook de productielocatie van AGC in Seingbouse, Frankrijk, begonnen met de productie van ditzelfde duurzame glasproduct, wat de volgende stap is in de geplande uitrol over de lange termijn binnen de hele Groep. Nu deze extra productiecapaciteit operationeel is, heeft AGC zijn aanbod Low-Carbon Glass uitgebreid met een Low-Carbon-versie van Stratobel (veiligheidsglas), Stratophone (geluidwerend glas), iplus (thermisch isolatieglas), Stopray en Energy (zonwerend glas), evenals hardbare coatings (T-coatings). De gehele serie is nu leverbaar in dikten van 3 tot 10 mm.

AGC Glass Europe heeft de volgende stap gezet op het uitgestippelde traject naar CO2-neutraliteit door nog een AGC productielocatie uit te rusten met de productie van Low-Carbon Glass. Met haar integrale aanpak houdt de Groep rekening met de hele waardeketen: decarbonisatie van de productieprocessen, vermindering van de CO2-uitstoot van de toeleveringsketen stroomopwaarts en vermindering van andere indirecte uitstoot. AGC zet met zichtbaar resultaat in op duurzamere inkoop van grondstoffen, zeer efficiënte smeltovens met innovatieve electroboosting-technologie, nog meer recycling via intelligente “preconsumptie”-schervenstromen en geoptimaliseerd transport tussen AGC-productielocaties en de klant. De Groep ondersteunt tevens het gebruik van hernieuwbare energie door niet alleen groene energie in te kopen, maar ook zelf groene zonne- en windenergie op te wekken.

Investeerders kiezen voor duurzame bouwprojecten

Investeerders en eigenaren van gebouwen eisen steeds vaker dat er duurzame materialen worden gebruikt in hun projecten. Duurzame gebouwen hebben een kleinere ecologische voetafdruk, beperken het verbruik van niet-hernieuwbare hulpbronnen tot een minimum en dringen de uitstoot van broeikasgassen terug. Tijdens de bouwfase moet rekening worden gehouden met verschillende aspecten, zoals het gebruik van gedecarboniseerde materialen, recyclebaarheid, de herbruikbaarheid van bouwcomponenten en afvalreductie, zowel tijdens het bouwproces als na de levenscyclus van het gebouw. Ook zijn er financiële argumenten voor investeerders en eigenaren: gezonde en ecologische gebouwen brengen hogere huur- en verkoopprijzen op, wat op zijn beurt de kans op een waardestijging van de investering op lange termijn vergroot.

Door te streven naar portefeuilles met duurzame activa kunnen beleggers, investeerders en fondsbeheerders werken aan hun scope 3-doelstellingen, zoals de door de huurders geproduceerde uitstoot en indirecte uitstoot, en hun ESG-status verbeteren.

Voor AGC Glass Europe is de groeiende vraag naar duurzaam en gedecarboniseerd bouwen al terug te zien in de eerste projecten waarvoor Low-Carbon Glass van AGC is gekozen:

 • Research & Diagnostics Centre van UMC Amsterdam
  • Het Amsterdam UMC heeft een nieuw centrum voor onderzoek en diagnostiek, waarvoor het heeft gekozen voor 1.600 m2 aan Low-Carbon ipasol Ultraselect 62/29 (zonwerend glas) en Low-Carbon Planibel Clearlite (enkel glas)
 • Nervesa 21, Milaan (Italië)
  • Dit klasse A-gebouw in Milaan, met een oppervlakte van 10.000 m², streeft naar de hoogste ESG-status en strengste praktijken inzake de circulaire economie in een proces van duurzaam renoveren, waarbij meer dan 90% van de tijdens het renovatieproces verwijderde materialen worden gerecycled en lokale materialen worden gebruikt. Er zal worden voorzien in ongeveer 6.500 m² Low-Carbon Stratophone 66.2 en Low-Carbon Planibel Clearlite
 • Mobilis, Brussel (België)
  • Herontwikkelingsproject uitgevoerd door D'Ieteren Immo voor een multifunctioneel, innovatief, flexibel en duurzaam gebouw dat zowel energieneutraal - met BREEAM Outstanding-certificering - als klimaatbestendig zal zijn. In de gevel zullen Low-Carbon Stratobel 44.2 en Low-Carbon Stratophone 44.2 worden verwerkt
 • NDR Fernsehen, Hamburg (Duitsland)
  • In de gevel van het nieuwe programmagebouw van de NDR, in het Hamburgse district Lokstedt is 2.000 m2 aan Low-Carbon Stratobel iplus 1.1 en Low-Carbon Energy 72/38 verwerkt.

Kwalitatief, esthetisch en technisch is er geen verschil tussen het Low-Carbon Glass van AGC en het traditionele glas van AGC. Wel wordt er bij het productieproces ongeveer 40% minder CO2 gegenereerd (1). Wie daarin geïnteresseerd is, kan meer informatie vinden op https://www.agc-yourglass.com/en-BE/brands/low-carbon-glass.

(1) Vergeleken met de uitgangssituatie van AGC Glass Europe: EPD voor Planibel in de INIES-database