Back

De weg naar nuluitstoot is geplaveid met ambitieuze doelen

Thumbnail

Producten met een groen label waren nog nooit zo hard nodig als nu. Over de hele wereld stemmen bedrijven hun waardeketen dan ook af op de strenge regelgeving en op de groeiende vraag van consumenten naar milieuvriendelijke producten.

De gezondheid van onze aarde is voor AGC de drijvende kracht, en het milieubeleid van ons bedrijf is ondubbelzinnig: met de beste ecologische technologieën die er zijn uiterst duurzame producten en oplossingen ontwikkelen. De afgelopen dertig jaar hebben we onze koolstofuitstoot kunnen terugdringen door het energieverbruik dat nodig is om één ton glas te smelten met 22% te verlagen. Door de één miljoen ton glasgruis die we jaarlijks in Europa recyclen, kunnen we bovendien onze uitstoot van broeikasgassen aanzienlijk verminderen. Uiteindelijk willen we in 2050 een klimaatneutraal bedrijf zijn. Daartoe heeft AGC Glass Europe een aantal ambitieuze doelen gesteld voor 2030:

  • 30% minder specifieke broeikasgasemissies
  • 20% minder specifiek energieverbruik
  • 15% minder specifiek waterverbruik
  • geen afval naar het stort
  • minder afvalproductie/minder gebruik van hulpbronnen
  • groen productontwerp

AGC Automotive speelt een cruciale rol bij het verwezenlijken van die doelen. We zien de noodzaak van een emissieloze toekomst als een uitdaging om met baanbrekende oplossingen te komen. We willen de aarde niet alleen gezond houden met de zeer hoogwaardige producten die we continu ontwikkelen, maar ook met verstandige transport-, recycle- en verpakkingsprogramma's. Er zitten een aantal projecten in de pijplijn die een positief ecologisch effect hebben. Lees er ondertussen hier meer over: https://www.agc-glass.eu/en/sustainability.