Back

Hoe levensvatbaar is de glasindustrie in het huidige economische klimaat?

Thumbnail

Vertrouwelijke informatie alleen voor AGC-klanten - niet verspreiden

De glasproductie is een sector die hoofdzakelijk op aardgas en elektriciteit draait en daardoor zeer energie-intensief is. Voor de productie van vlakglas moeten de grondstoffen worden gesmolten in ovens die vrijwel non-stop op gas werken, terwijl de glaslijnen voor autoglas op elektriciteit draaien.

Nu de energieprijzen dagelijks nieuwe records vestigen en naar verwachting in de nabije toekomst tot ongekende hoogten zullen stijgen, staan de Europese glasfabrikanten onder enorme druk. In maart 2021 bedroeg de TTF-gasprijs € 18 per MwH. In minder dan een jaar tijd is de prijs omhooggeschoten naar € 114 (op het moment van schrijven), en dat is nog een daling ten opzichte van de recordprijs van € 227 op 7 maart. Met elektriciteit is het net zo: in 2021 bedroeg de gemiddelde dagprijs voor elektriciteit in Europa € 106 per KwH, en in 2022 is die opgelopen tot € 180!

De productiekosten van een voorruit liggen momenteel 30 tot 60% hoger dan 12 maanden geleden. Door de snelle inflatie van de energiebronnen, in combinatie met prijsstijgingen van materialen die gebruikt worden voor onderdelen van voorruiten, zoals hout, PVB en plastic, en de bijkomende gevolgen van het conflict in Oost-Europa hebben Europese glasfabrikanten moeite om winstgevend te blijven.

Om de productielijnen rendabel te houden en tegelijk het kwaliteitsniveau te handhaven dat de klanten gewend zijn, zijn drastische prijsstijgingen nodig die gelijke tred houden met de heersende marktomstandigheden. De enige andere optie is het stilleggen van de glasproductielijnen, wat tot aanzienlijke tekorten zal leiden.

De glasindustrie heeft het nog nooit zo moeilijk gehad, en zoals vele andere energie-intensieve productiebedrijven zou ook deze sector uiteindelijk onder de druk kunnen bezwijken.