Back

De Green Deal van de EU luidde de doodsklok voor thermische auto's

Deze keer is het officieel!

Ondanks de onzekerheid over het lot van voertuigen met verbrandingsmotor in 2035 werd in juni van dit jaar een consensus bereikt tussen alle zevenentwintig lidstaten van de Europese Unie: de verkoop van thermische auto's is voortaan verboden. De Europese autofabrikanten hebben momenteel dertien jaar de tijd om hun strategie te herzien en hun volledige autocatalogus aan te passen. Met andere woorden, thermische auto's zijn duidelijk op hun retour en worden binnen de auto-industrie van de troon gestoten door elektrische- of waterstofvoertuigen.

Deze nieuwe milieurichtlijnen maken deel uit van het EU-pakket "Fit for 55", een reeks strengere voorstellen om de EU-wetgeving op het gebied van duurzaamheid en broeikasgasemissies te herzien. Het is dus zeer begrijpelijk dat ook de CO₂-uitstoot van voertuigen centraal staat in dit debat en de op handen zijnde initiatieven.

Hoewel het thermische verbod al geruime tijd in de maak is, heeft het nog steeds niet iedereen binnen de sector, en ook de consumenten niet, weten te overtuigen. Ook al mogen oude(re) thermische auto's nog steeds rondrijden, het is de aankoop van dure nieuwe hybride of elektrische voertuigen die kopers lijkt te raken. Dit gezegd zijnde, is de klap vooral voelbaar in de gehele auto-industrie en heeft ontegenzeggelijk tot heftige reacties geleid, zelfs in de sector van de biobrandstoffen.

Aangezien thermische auto's langzaam maar zeker een verre herinnering worden, zal de invoering van volledig elektrische auto's en bestelwagens gefaseerd plaatsvinden. Zal dit voldoende zijn om de rust te laten terugkeren? Alleen de tijd zal het leren..