Back

Bidirectionele technologie wordt in de EV-sector steeds belangrijker

Zoals bekend werkt de autosector, en dan speciaal de sector van elektrische voertuigen, onvermoeibaar aan een aantal innovaties. Eén daarvan is bidirectioneel laden. Hoewel nog in een pril stadium, maakt deze spannende en belangrijke nieuwe ontwikkeling nu al opgang. Bidirectioneel laden is een laadproces in twee richtingen, dat onderverdeeld is in drie technologieën: V2G (vehicle-to-grid), V2H (vehicle-to-home) en V2L (vehicle-to-load). Hoewel de procedure tamelijk eenvoudig lijkt, verschillen bidirectionele laders van standaard EV-laders omdat ze fungeren als omvormer: ze zetten extern verkregen elektrische stroom om in gelijkstroom.

De opgeslagen energie kan vervolgens voor andere doeleinden worden gebruikt, zoals stroomvoorziening van woningen, apparaten of andere infrastructuren. Een andere mogelijkheid is om de energie terug te voeren naar het elektriciteitsnet. Op die manier kunnen de elektriciteitskosten van huishoudens of andere elektriciteitskosten omlaag worden gebracht. Het kan tevens een oplossing bieden in geval van stroomuitval. Nu de wereld steeds meer over lijkt te gaan tot elektrificatie, vormen elektriciteitstekorten inderdaad een punt van zorg. Bidirectioneel laden kan uitkomst bieden omdat het een duurzame en betrouwbare oplossing is.

Complexe technologie heeft echter wel een prijs. Omdat bidirectionele laders geavanceerder zijn, vallen ze ook in een hogere prijsklasse. En bidirectioneel laden werkt alleen bij voertuigen die zowel met wisselstroom als met gelijkstroom kunnen worden opgeladen. Daar staat tegenover dat het een hoop voordelen met zich meebrengt. De meeste elektrische auto's kunnen momenteel alleen unidirectioneel laden, maar dat zou wel eens kunnen gaan veranderen nu verschillende EV-fabrikanten, zoals Volkswagen, Ford, Tesla en GM, zich erop toeleggen hun modellen met deze nieuwe functionaliteit uit te rusten.

Afgaand op de voorspellingen van Sam Fioriani, Vice President of Global Vehicle Forecasting bij AutoForecast Solutions, gaat bidirectioneel laden een zonnige toekomst tegemoet en zal het geleidelijk een onmisbare functionaliteit worden voor elk elektrisch voertuig en elke EV-eigenaar.