Back

Heeft covid-19 gevolgen voor carpoolen en openbaar vervoer?

Net toen we dachten dat carpoolen de stadsmobiliteit zou gaan veranderen, dook het coronavirus op. Een nieuw onderzoek van het IBM Institute for Business Value, waarin de gevolgen van de pandemie worden bijgehouden, toont een grote verschuiving aan in de manier waarop we tegen vervoer en reizen aankijken.

Veel van de 25.000 ondervraagde Amerikaanse volwassenen gaven aan hoeveel zorgen ze zich maken over carpoolen. Meer dan de helft van degenen die een carpoolapp gebruiken, zei nu volledig te stoppen met het gebruik van deze diensten of er minder gebruik van te maken. Bijna een kwart (24%) gaf bovendien aan geen taxi meer te bestellen en geen gebruik meer te maken van traditionele autodiensten. Ook voor het openbaar vervoer ziet het er niet goed uit: 20% van de vaste bus-, metro- en treinreizigers zei geen gebruik meer te maken van deze diensten, terwijl nog eens 28% aangaf er minder gebruik van te maken.

Recente onderzoeken in Europa laten een vergelijkbaar beeld zien. Dit betekent dat we in de nabije toekomst meer privéauto's op de weg kunnen verwachten. En dat is goed nieuws voor de ruitvervangingssector!