Back

Een nieuwe wind voor de moderne auto-industrie

Thumbnail

Na Trumps verkiezing en de impact ervan op de auto-industrie zal er nu opnieuw een andere wind gaan waaien door de verkiezing van de democraat Joe Biden. Valse hoop of deel van een authentieke politieke agenda? Zeker is alvast dat de Amerikaanse autosector opnieuw aansluiting lijkt te vinden met de vroegere milieudoelstellingen, niet enkel nationaal maar ook internationaal. Dit verklaren we door de intentie van de nieuwe president om geen toegiften te doen voor verstrekkende beslissingen voor het algemene milieubeleid van de VS.

Deze nieuwe veranderingen hangen samen met de wens van de nieuwe president om opnieuw toe te treden tot het Klimaatakkoord van Parijs en om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2025 met 28% te verminderen. Biden heeft aangegeven 1,7 biljoen dollar te willen investeren in het onderzoek naar duurzame technologie, en 400 miljard dollar in hernieuwbare energie. Dit zal vermoedelijk ook de mondiale markt van de elektrische voertuigen stimuleren, momenteel ligt deze in de VS nog achter op andere landen als het VK en Frankrijk.

Dit zal de moderne auto-industrie de wind in de zeilen geven. Hopelijk zullen de VS opnieuw aansluiting vinden met de andere delen van de wereld en tegen 2030 hun lijst van 'groene' doelstellingen realiseren. Momenteel zitten de dingen uiteraard nog in de planningsfase, maar ze lijken in de goede richting te evolueren. De tijd zal het ons vertellen.