Back

V2X: alles is relatief in dit geïntegreerde communicatiesysteem

Thumbnail

Als er één woord de huidige wereld samenvat, dan is het geconnecteerd. Mensen zijn van nature sociale wezens en als we mogen afgaan op de recente ontwikkelingen, dan wordt ook onze mobiliteit interactief. De nieuwste buzz is V2X of Vehicle-to-Everything, een draadloos communicatiesysteem dat de uitwisseling van informatie tussen een voertuig en zijn omgeving ondersteunt, of het nu gaat om andere voertuigen (V2V), infrastructuur (V2I), of zelfs mensen (V2P). Zoals bij de meeste innovaties in de automobielsector is het beoogde voordeel van V2X een grotere verkeersveiligheid en een beter beheer van de verkeersstromen.

Om een beter inzicht te krijgen in V2X moeten we een blik werpen op de drie hoofdpijlers: Met V2V (Vehicle-to-Vehicle) kan een voertuig van de omliggende voertuigen gegevens ontvangen over hun positie, snelheid, rijrichting enzovoort. V2V op zich kan een bijzonder grote hulp zijn om aanrijdingen te vermijden. Het systeem V2I (Vehicle-to-Infrastructure) kan informatie uitwisselen met statische entiteiten, zoals geconnecteerde verkeerslichten, verkeersborden, straatcamera's enz. Bedenk hoeveel tijd de hulpdiensten kunnen winnen wanneer ze dankzij adaptieve verkeerslichten voorrang krijgen op kruispunten. Het volledige potentieel is wellicht het moeilijkst te realiseren met V2P (Vehicle-to-Pedestrian), omdat het de vrije wil van weggebruikers zoals voetgangers en fietsers vereist om aan het spel deel te nemen en het gebruik van hun mobiele toestel om hen te waarschuwen voor potentieel gevaar.

Hoewel V2X-technologie een waardevolle troef zal zijn voor de nieuwe mobiliteit, zijn er nog heel wat uitdagingen op het gebied van infrastructuur, wetgeving en privacy die moeten worden overwonnen om deze revolutie te laten plaatsvinden.