Back

Hvordan kan vores PVB-genbrugsprojekter bidrage til nedsættelse af vores CO2-fodspor?

Det PVB-materiale, der som tynd film bruges til glaslaminering, blev udviklet sent i 1930'erne. De vigtigste råmaterialekomponenter produceres af petrokemisk behandling af olie og gas, hvilket indikerer et højt CO2-forbrug. AGCs engagement i CO2-neutralitet fokuserer ikke kun på direkte udledning fra forbrug af fossile brændstoffer i ovne, men også indirekte udledning, som den fra de råmaterialer, driften påkræver. Med 141 tusind tons er ny PVB det næstmest CO2-intensive råmateriale efter natriumcarbonat, og den tendens kan omvendes. Genbrugt PVBs CO2 er 90 % lavere.

Tests til udvikling af biologisk PVB gav aldrig tilfredsstillende resultater, så det stod klart, at genbrug var den eneste vej. Genbrugsprocessen er ganske let, og genbrugt PVB kom på markedet for mere end 30 år siden. ACG Czech var faktisk den første kunde og pionérbruger af genbrugt PVB fra Czechtrim, der i 80'erne udviklede den oprindelige teknologi til genbrug af PVB-spåner til PVB-film. Nu til dags bliver genbrugt PVB produceret af Kuraray Europe i Tjekkiet.

Men der er stadig udfordringer at overvinde. Man kan kun bruge klare (ikke akustiske eller farvede) PVB-spåner til at producere genbrugt PVB, og mængden af spåneaffald udgør højst 15 % af den købte PVB-mængde. Den anden udfordring for de kommende år er at lykkes med at genbruge PVB fra kasseret lamineret glas.

AGC Europe og AGC Automotive Japan arbejder på en proces til at genvinde PVB-materiale fra kasseret lamineret glas fra deres produktionslinjer til biler og arkitektur. Der er stadig lang vej indtil rensning af adskilt PVB er defineret og materialeflowet er fastsat, men de første resultater viser, at vi er på rette vej.