Back

Náklady na výměnu čelního skla u moderních vozidel zůstávají nadále žhavým tématem

Vzhledem k tomu, že na celkových nákladech na výměnu se podílí několik proměnných, je pro majitele vozidel zásadní tyto faktory zvážit, aby zajistili řádnou a nákladově efektivní výměnu čelního skla, ale také aby se vyhnuli překvapení nad výsledným účtem...

Náklady na výměnu čelního skla u moderních vozidel mohou být vzhledem k pokroku v automobilových technologiích výrazně vyšší, než se předpokládalo. Podle údajů časopisu Insurance Journal činí průměrná částka za výměnu čelního skla 370 EUR, zatímco průměrné náklady na opravu jsou výrazně nižší a představují 45 EUR. Odborníci v oblasti kalibrace a oprav zdůrazňují složitost moderních oprav čelních skel a vyvracejí představu, že jde o jednoduchou výměnu jednoho skla za druhé.

Rozdíly mezi jednotlivými modely vozidel se projevují zejména značnými odlišnostmi v nákladech. U některých modelů jsou totiž náklady na opravy výrazně nižší než u jiných. Tyto rozdíly v cenách lze vysvětlit několika dalšími faktory, jako je použití pokročilých technologií (ADAS), náklady na pracovní sílu a postupy (zahrnující zejména demontáž a opětovnou montáž předních kamer (FFC), pojistné krytí, vestavěné funkce a v některých případech přenos uchycovacích prvků. Uvedené faktory svědčí o tom, jak složitá je problematika technologických prvků integrovaných do stávajících systémů automobilových skel.

Hlavním faktorem, který přispívá k výraznému rozdílu v celkových nákladech, je však údajně složitost kalibrace. Jinak řečeno pečlivé provedení přípravných kroků zahrnující: přípravu vozidla a prostoru, cílové umístění a použití diagnostických zařízení. Další operace nejrůznějšího druhu se týkají vhodného středového rozmístění a osazení čelního skla, kvality opravárenských služeb příslušného zařízení a také kvalitně provedené montáže skla a držáku kamery.