Back

Rid på den gröna vågen!

Thumbnail

Trafikljus som växlar till rött just som man närmar sig är frustrerande när man är ute och kör. Start-och-stopp-körningen kan komma att tillhöra det förflutna om ett försök som informerar förare om trafikljusens status lyckas.

 

Försöket, som görs i två städer i Storbritannien, bygger på teknik som skickar tidsdata från moderna trafikljus till bilar med en särskild mottagare. Vid ett visst avstånd fångar bilen upp en signal från nästa trafikljus, föraren informeras om dess färgstatus och hur länge varje färg kommer att vara. Dessutom informerar systemet att om föraren höjer eller sänker sin hastighet till en viss nivå så kommer ljuset att vara grönt när vederbörande kommer dit.

 

Den här innovationen innebär att förare snart kanske kan undvika röda ljus under körning vid normala trafikvillkor.  Att rida på den gröna vågen bör leda till mjukare resor, förbättrat trafikflöde och lägre bränsleförbrukning.