Back

Förarassistansens radarsensorer hjälper till att förhindra kollisioner

Thumbnail

I den här upplagen tittar vi på radarsensorer, vanligen monterade i eller dolda bakom den främre stötfångaren eller grillen. De sänder ut en högfrekvent radiosignal som studsar mot föremål och skickas tillbaka till bilen. Avståndet till föremålen beräknas utifrån hur lång tid det tar att få retursignalen.

 

Radarsensorer ger input till förarassistansens funktioner, t.ex. adaptiv farthållare, framåtriktad kollisionsvarning och automatisk nödbromsning. Via sensorer monterade under sidobackspeglarna, bakom den bakre stötfångaren eller i baklyktorna kan de också övervaka blinda fläckar och ge bakåtriktad kollisionsvarning när du backar.

 

Felaktig kalibrering eller minsta skada på stötfångaren kan påverka signalmottagningen negativt. Redan för mycket lack på en stötfångare kan orsaka problem och att sätta en dekal nära en radarsensor är helt klart en dålig idé!