Back

Bildæk efterlader ikke blot aftryk på asfalten, men kan faktisk også være en sundhedstrussel

Thumbnail

Udledningen fra forbrændingsmotorer står normalt for skud i debatten om klimaforandringer, men bildæk er en hidtil uanet betydelig forureningskilde. Emissions Analytics, som er et uafhængigt, britisk firma specialiseret i dataanalyse, går så langt som til at sige, at gummidæk gør bilers udstødningsrør rangen stridig som det mest miljøpåvirkende.

Et bildæk har en gennemsnitlig levetid på 90.000 km afhængigt af køremåden, bilens vægt, vejforholdene og dækkets gummiblanding. Den dårlige miljønyhed for bildæks vedkommende er, at de med tiden afstøder flere og flere gummipartikler. Denne såkaldte mikroplast trænger ned i jordbunden og uvægerligt også i vandvejene. Det førende britiske dataspecialistfirma har beregnet, at dæk ved normal kørsel afstøder 1.850 gange flere partikler, end der udledes fra udstødningsrøret på en moderne bil med forbrændingsmotor. Firmaet råder dog til forsigtighed med hensyn til tallene, da de er med forbehold for f.eks., at nye biler med forbrændingsmotor har langt lavere udstødningsudledning, og at elbiler vejer mere end biler med forbrændingsmotor.

Det mest bekymrende er formentlig, at mikroplast som f.eks. gummipartikler nemt kan trænge ind i kroppen og eventuelt medføre hjerneskader. De data, som det britiske analysefirma har indhentet fra 40 forskellige prøver, kan hjælpe producenter med at fremstille dæk uden skadelige giftstoffer og forske i metoder til at reducere udledningen af gummipartikler.