Back

Своїм рішенням Європейський суд підтримав позицію щодо справедливих умов на ринку післяпродажного обслуговування

Європейський суд нещодавно ухвалив рішення, за яким незалежним ремонтним майстерням надається доступ до ключових даних про автомобілі, що стало важливою подією на тлі поточних дебатів стосовно права на ремонт. Зважаючи на рішення Європейського суду, яке забезпечує правову визначеність у всьому ЄС, різні представники стверджують, що воно не тільки накладе певні обов’язки на всіх виробників транспортних засобів і на незалежних учасників ринку, але й сприятиме створенню справедливого конкурентного середовища на ринку післяпродажного обслуговування автомобілів заради інтересів споживачів.

Суперечка виникла у 2022 році, коли було висловлено занепокоєння та подано офіційну скаргу до Регіонального суду Німеччини в Кельні. Скарга стосувалася певних післяпродажних послуг з обов’язковим доступом до потоку даних про транспортний засіб. Проте кілька автовиробників перешкоджали доступу третіх осіб до потоків даних про транспортні засоби шляхом запровадження ліцензійних зборів. Зі свого боку виробники скляної продукції пояснювали, що така практика спричиняє надмірне збільшення обсягу витрачених коштів, а також перешкоджає чесній конкуренції на ринку післяпродажного обслуговування, обмежує вибір споживачів і може призвести до зростання їхніх витрат.

Пізніше справу було передано до Європейського суду, який на початку цього місяця постановив, що згідно з Регламентом ЄС 2018/858 автовиробники не можуть встановлювати додаткові умови доступу незалежних операторів до інформації про ремонт і технічне обслуговування транспортних засобів, включно з даними бортової системи діагностики, тобто фактично було скасовано будь-які обмеження, окрім зазначених у регламенті. Унаслідок цього й за умови дотримання норм ЄС безліч незалежних ремонтних майстерень розраховують на вільну конкуренцію з майстернями автовиробників.