Back

V2X: alt er relativt i dette integrerede kommunikationssystem

Thumbnail

Hvis der er et ord, der opsummerer verden, som vi kender det i dag, er det forbundet. Mennesker er fra naturens side sociale individer, og hvis den seneste udvikling er noget at gå efter, bliver vores mobilitet også interaktiv. Det sidste nye er V2X eller Vehicle-to-Everything, et trådløst kommunikationssystem, der understøtter udveksling af information mellem et køretøj og dets omgivelser, hvad enten det er andre køretøjer (V2V) infrastruktur (V2I) eller sågar mennesker (V2P). Som med de fleste bilinnovationer er den påtænkte fordel ved V2X øget trafiksikkerhed og trafikstyring.

For bedre at forstå V2X er vi nødt til at se på dens tre vigtigste søjler: V2V (Vehicle-to-Vehicle) tillader en bil at modtage data fra omkringværende biler om deres position, hastighed, hvilken retning de kører i og så videre. V2V i sig selv kan være yderst nyttigt til at undgå kollisioner.

V2I (Vehicle-to-Infrastructure) kan udveksle oplysninger med statiske enheder såsom tilsluttede trafiklys, vejskilte, gadekameraer osv. Forestil dig den tid et redningskøretøj kan spare, fordi adaptive trafiklys kan give det prioriteret passage i kryds. Formodentlig har V2P (Vehicle-to-Pedestrian) sværest ved at nå sit fulde potentiale, da det kræver fri vilje fra vejbrugere som fodgængere og cyklister at komme ind og bruge deres mobile enhed til at advare om potentiel fare.

Mens V2X-teknologi vil være et værdifuldt aktiv for den nye mobilitet, er der mange udfordringer med hensyn til infrastruktur, lovgivning og privatlivets fred at løse for at denne revolution kan ske.