Back

Jak nasze projekty recyklingu PVB mogą przyczynić się do zmniejszenia śladu węglowego?

Materiał PVB stosowany w laminacji szkła w postaci cienkiej folii został opracowany pod koniec lat 30. XX wieku. Jego główne składniki surowcowe powstają w wyniku petrochemicznego przetwarzania ropy naftowej i gazu, co jednoznacznie wskazuje na duże obciążenie CO2. Zaangażowanie firmy AGC w neutralność pod względem emisji dwutlenku węgla koncentruje się nie tylko na bezpośrednich emisjach związanych ze zużyciem energii kopalnej w naszych piecach, ale także na emisjach pośrednich, takich jak te pochodzące z surowców potrzebnych do naszej działalności. Z 141 tys. ton, pierwotny PVB jest drugim po sodzie kalcynowanej surowcem o największej emisji CO2 i istnieją sposoby na odwrócenie tego trendu. Ślad CO2 w przypadku PVB z recyklingu jest o 90% niższy.

Próby opracowania biopochodnego PVB nigdy nie przyniosły zadowalających rezultatów, więc stało się oczywiste, że jedynym wyjściem jest recykling. Sam proces recyklingu jest dość łatwy, a PVB z recyklingu został wprowadzony na rynek ponad 30 lat temu. W rzeczywistości ACG Czech było pierwszym klientem i pionierskim użytkownikiem PVB z recyklingu z Czechtrim, który w latach 80-tych opracował oryginalną technologię recyklingu ścinków PVB w folię PVB. Dziś PVB z recyklingu produkuje Kuraray Europe w Czechach.

Są jednak wyzwania, którym trzeba sprostać. Do produkcji PVB z recyklingu można wykorzystać tylko przezroczyste ścinki PVB (nie akustyczne ani kolorowe), a ilość ścinków stanowi w najlepszym wypadku 15% ilości zakupionego PVB. Drugim wyzwaniem na najbliższe lata jest osiągnięcie sukcesu w recyklingu PVB ze złomowanego szkła laminowanego.

AGC Europe i AGC Automotive Japan pracują nad procesem odzyskiwania materiału PVB ze złomowanego szkła laminowanego pochodzącego z ich linii produkcyjnych, a także z branży motoryzacyjnej i architektonicznej. Wciąż jeszcze długa droga do zdefiniowania procesu czyszczenia odseparowanego PVB i ustalenia przepływu materiału, ale pierwsze wyniki pokazują, że jesteśmy na dobrej drodze do sukcesu.