Back

Ve snaze o dosažení uhlíkové neutrality spoléhá Deutsche Post DHL na bio-LNG

Thumbnail

V celosvětovém měřítku jsou logistické operace odpovědné za více než 10 % emisí skleníkových plynů. V létě 2021 odstartovaly společnosti DHL Freight a Shell pilotní projekt, jehož cílem je otestovat možnost využití ekologické alternativy tradičních paliv pro silniční nákladní dopravu. Provoz tří nákladních vozů s pohonem na bio-LNG od společnosti Shell (bio varianta zkapalněného zemního plynu) vyrobený ze zemědělského odpadu pro společnost Grundfos, která je zákazníkem DHL, již přinesl slibné výsledky: snížení emisí CO2 odpovídající ujetí více než 90 000 km jen za první pololetí!

Podle Uwe Brinkse, generálního ředitele DHL Freight, společnost výrazně investuje do boje za udržitelnou budoucnost. Pevně věří, že alternativní paliva mohou otevřít cestu k dekarbonizaci spolu s neustálým zlepšováním a modernizací vozového parku a dalšími ekologickými projekty. Společnost Deutsche Post DHL plánuje do roku 2030 pokrýt 30 % požadavků na pohonné hmoty alternativními ekologickými palivy. Také společnost Grundfos se řídí pozitivním dopadem na změnu klimatu a do roku 2025 chce snížit své emise oxidu uhličitého na polovinu.

Pro společnost Shell Germany představuje probíhající spolupráce s DHL a Grundfosem velice zajímavou a prospěšnou zkušenost a je hrdá na to, že společně směřují odvětví silniční nákladní dopravy k ekologičtější budoucnosti. V listopadu loňského roku zahájila tato ropná a plynárenská společnost výstavbu zkapalňovacího závodu v amsterdamském Westpoortu (Nizozemsko).

Pilotní projekt běží od června 2021 a bude pokračovat dalších 8 měsíců.