Voor autofabrikanten is de favoriete autokleur groen!

Een duurzaam productie-ecosysteem is de hoeksteen van toekomstige mobiliteit

Banden laten niet alleen sporen achter op de weg, ze kunnen zelfs uw gezondheid bedreigen

Vervuiling door emissie van rubberdeeltjes maakt banden tot een grotere bedreiging dan uitlaatpijpen

Een klein maar essentieel onderdeel: de autoproductie stokt door het tekort aan microchips

Ze zijn zo klein als een vingernagel, maar leggen wel de autoproductie lam

Circulair plastic maakt auto’s groener

Verantwoordelijk afvalbeheer helpt OEM’s duurzaamheidsdoelen te halen

De oorlog in Oekraïne vormt voor autoproducenten een nieuwe hinderpaal

Na twee moeilijke jaren leggen nieuwe onderdelentekorten de productielijnen van de autosector weer stil

Klimaatverandering tegengaan met slimme verpakkingsoplossingen

AGC brengt de hoeveelheid plastic afval omlaag en verlengt de levensduur van kratten

De onstabiele situatie in Oost-Europa houdt het wegvervoer in een ijzeren greep

De brandstofprijzen zullen waarschijnlijk tot recordhoogte stijgen nu de oorlog in Oekraïne de tweede maand ingaat

Hoe levensvatbaar is de glasindustrie in het huidige economische klimaat?

De glasindustrie staat voor ongekende uitdagingen om de ovens brandend te houden

Het geluid van rinkelende bellen en voetstappen zou weleens essentieel kunnen zijn voor verkeersveiligheid

Ford gaat de nieuwe technische innovatie van de autofabrikant testen in de praktijk

Bio-LNG voorziet de duurzaamheidsinspanningen van Deutsche Post DHL van brandstof om CO2-neutraal te worden

DHL Freight, Shell en Grundfos bundelen hun krachten om bio-LNG voor wegvervoer te testen