Back

Europejski Zielony Ład wydał wyrok śmierci na samochody spalinowych

Tym razem to już oficjalne!

Mimo że nad losem pojazdów z silnikami spalinowymi w 2035 roku wisi znak zapytania, w czerwcu tego roku osiągnięto konsensus między wszystkimi 27 państwami członkowskimi Unii Europejskiej: sprzedaż samochodów z silnikiem spalinowym jest obecnie zakazana. Europejscy producenci samochodów mają obecnie trzynaście lat na przemyślenie swojej strategii i dostosowanie całego katalogu samochodów. Innymi słowy, samochody spalinowe wyraźnie odchodzą w zapomnienie, a ich miejsce na tronie motoryzacyjnym zajmują pojazdy elektryczne lub napędzane wodorem.

Te nowe dyrektywy związane z ekologią są częścią unijnego pakietu klimatycznego „Fit for 55”, zestawu bardziej rygorystycznych propozycji mających na celu zmianę prawodawstwa UE pod kątem zrównoważonego rozwoju i emisji gazów cieplarnianych. Zrozumiałe jest więc, że emisja CO₂ przez pojazdy znajduje się w samym centrum tej debaty i nadchodzących inicjatyw.

Zakaz sprzedaży pojazdów spalinowych, mimo że jest już od dłuższego czasu, nadal nie przekonał wszystkich w branży, w tym konsumentów. Nawet jeśli stare (starsze) samochody spalinowe nadal będą mogły jeździć, to zakup kosztownych nowych pojazdów hybrydowych lub elektrycznych wydaje się przyciągać kupujących. W związku z tym, cios był odczuwalny głównie w całym przemyśle motoryzacyjnym i niezaprzeczalnie wywołał nieugięte reakcje, nawet w sektorze biopaliw.

Ponieważ samochody spalinowe powoli, ale nieuchronnie stają się odległym wspomnieniem, wprowadzanie w pełni elektrycznych samochodów osobowych i dostawczych będzie odbywać się etapami. Czy to wystarczy, by kurz opadł? Czas pokaże…