Back

AGC i Saint-Gobain Partner współpracują na rzecz dekarbonizacji produkcji szkła płaskiego

W ramach tego projektu badawczo-rozwojowego znajdująca się w Barevce w Czechach linia produkcyjna szkła ornamentowego firmy AGC zostanie gruntownie zmodernizowana tak, aby stać się wysokowydajną i najnowocześniejszą linią, która docelowo ma być w 50% zelektryfikowana i w 50% opalana mieszanką tlenu i gazu. Stanowi to przełom techniczny w porównaniu z obecną technologią stosowaną w piecach do szkła płaskiego opalanych gazem ziemnym. Będzie to najbardziej zrównoważony projekt linii szkła płaskiego, przyczyniający się do osiągnięcia przez obydwie firmy neutralności węglowej oraz do niezbędnego przyspieszenia dekarbonizacji branży szkła płaskiego.

Zmiana ta utoruje drogę do przekształcenia przemysłowych linii szkła płaskiego w taki sposób, aby można je było zasilać głównie niskoemisyjną energią elektryczną, bardziej wydajną niż jakiekolwiek rozwiązanie gazowe, przy znacznie obniżonej emisji dwutlenku węgla z korzyścią dla klientów. Oczekuje się, że nowa technologia zostanie wdrożona na linii szkła ornamentowego na rzecz osiągnięcia sukcesu operacyjnego do drugiej połowy 2024 r.

Davide Cappellino, Prezes Architectural Glass Europe & Americas w AGC: „Aby wnieść swój wkład na rzecz zrównoważonego świata, AGC zobowiązuje się do opracowywania produktów, które wspierają zrównoważony rozwój oraz do obniżenia wpływu swoich procesów produkcyjnych na środowisko. W związku z naszym ciągłym postępem w zakresie dekarbonizacji pod koniec 2022 r. firma AGC wprowadziła na rynek swój pierwszy asortyment szkła o niskim śladzie węglowym. Obecnie ten hybrydowy piec do wytopu szkła stanowi kolejny istotny kamień milowy w naszych dążeniach do zerowych emisji netto, aby do 2050 r. osiągnąć jako firma neutralność węglową. Przełomowy projekt zostanie zrealizowany wspólnie z Saint-Gobain, łącząc najlepszą wiedzę technologiczną obydwu firm”.

Joana Arreguy, Industrial Director Glass, Saint-Gobain: „W Saint-Gobain mocno wierzymy w innowacje dzięki współpracy. Dlatego cieszymy się, że możemy wspólnie z AGC opracować nową, najbardziej zaawansowaną technologię produkcji szkła płaskiego na świecie. Projekt ten jest zgodny ze zobowiązaniem Saint-Gobain do osiągnięcia neutralności węglowej do 2050 r. Takie obniżenie bezpośredniej emisji CO2 przyniesie korzyści naszym klientom, którzy coraz częściej poszukują produktów niskoemisyjnych celem zintegrowania ich ze swoimi rozwiązaniami. Pojawia się również kilka miesięcy po tym, jak firma Saint-Gobain jako pierwsza na świecie: w maju ubiegłego roku wdrożyła zeroemisyjną produkcję szkła płaskiego i niedawno wprowadziła na rynek ORAÉ®, pierwsze na świecie szkło o niskim śladzie węglowym.