Back

Młoda badaczka odkrywa rewolucyjną innowację w łańcuchu wartości baterii

W 2022 roku Anna Vanderbruggen, młoda francuska badaczka, otrzymała prestiżową nagrodę EIT (Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii) za przełomowe rozwiązanie w zakresie recyklingu grafitu. Grafit stanowi prawie jedną czwartą baterii litowo-jonowych. Do tej pory recykling tego składnika był uważany za nieopłacalny, a ponieważ jest on tak łatwo dostępny po niskich kosztach, Europa prawie cały potrzebny grafit pozyskuje z Chin.

Popyt na baterie gwałtownie rośnie, napędzany koniecznością przejścia na zieloną i odnawialną energię. Pionierska praca Vanderbruggen może pomóc w uniezależnieniu się Europy od Chin i zaspokoić rosnące zapotrzebowanie kontynentu na grafit pochodzący z recyklingu. Opracowana przez 29-letnią badaczkę metoda wydobywania grafitu ze skruszonych baterii litowo-jonowych polega na zanurzeniu tzw. czarnej masy w wodzie i wstrzyknięciu odczynników oraz pęcherzyków powietrza. Jednocześnie proces ten pozwala na odfiltrowanie metalowych składników baterii – niklu, kobaltu, litu i manganu.

Eksperci twierdzą, że teoretycznie producenci są obecnie w stanie poddać recyklingowi niemal wszystkie materiały wykorzystywane w bateriach. Jeden z największych europejskich producentów metali nieżelaznych – Aurubis potwierdza, że 95% metali wewnątrz czarnej masy można zregenerować. To samo przyznaje francuska firma górnicza Eramet i belgijska firma Umicore. Jednak większość ich inicjatyw recyklingowych to projekty pilotażowe.

Unia Europejska wprowadziła ostatnio pewne środki na rzecz zrównoważonego łańcucha wartości: Pierwszy z nich wymaga, aby do 2031 roku akumulatory do pojazdów elektrycznych zawierały 16% kobaltu pochodzącego z recyklingu oraz 6% litu i niklu także pochodzących z recyklingu. Również do 2031 roku producenci muszą poddać recyklingowi co najmniej 70% elementów akumulatorów. „Odzyskanie nowych elementów, takich jak grafit, pomoże im spełnić te wymagania” - mówi Anna Vanderbruggen.