Back

Decyzja ETS wspiera uczciwe środowisko na rynku wtórnym

Europejski Trybunał Sprawiedliwości (ETS) orzekł niedawno na korzyść przyznania niezależnym warsztatom dostępu do kluczowych danych dotyczących samochodu, co stanowi istotną decyzję w toczącej się debacie na temat prawa do naprawy (Right to Repair). W następstwie decyzji ETS, która zapewnia pewność prawa w całej UE, różni przedstawiciele zapewnili, że będzie ona obowiązywać nie tylko wszystkich producentów pojazdów i niezależnych uczestników rynku, ale także będzie sprzyjać uczciwemu i konkurencyjnemu środowisku na motoryzacyjnym rynku wtórnym z myślą o interesach konsumentów.

Spór powstał w 2022 r., kiedy zgłoszono zastrzeżenia i złożono oficjalną skargę do niemieckiego Sądu Okręgowego w Kolonii. Skarga dotyczyła niektórych usług posprzedażowych wymagających odpowiedniego dostępu do strumienia danych pojazdu. W międzyczasie kilku producentów samochodów utrudniło stronom trzecim dostęp do strumieni danych pojazdów poprzez nałożenie opłat licencyjnych. Z kolei firmy produkujące szkło twierdziły, że praktyka ta niepotrzebnie zwiększa koszty, utrudnia uczciwą konkurencję na rynku wtórnym, ogranicza wybór dla konsumentów i może potencjalnie skutkować wzrostem kosztów ponoszonych przez konsumentów.

Sprawa została następnie skierowana do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS), który na początku tego miesiąca orzekł, że zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2018/858 producenci pojazdów nie mogą nakładać dodatkowych warunków na dostęp niezależnych podmiotów do informacji na temat naprawy i konserwacji pojazdów, w tym na temat pokładowych danych diagnostycznych, skutecznie unieważniając wszelkie ograniczenia wykraczające poza te określone w rozporządzeniu. W rezultacie szeroka gama niezależnych warsztatów oczekuje nieograniczonej konkurencji z warsztatami producentów samochodów przy jednoczesnym przestrzeganiu przepisów unijnych.   Najnowsze ekologiczne rozwiązanie oferuje korzyści funkcjonalne i środowiskowe