Back

Jak mohou naše projekty recyklace PVB přispět ke snížení uhlíkové stopy?

PVB používaný jakožto tenká fólie při výrobě vrstveného skla byl vyvinut koncem 30. let minulého století. Jeho hlavní surovinové složky vznikají při petrochemickém zpracování ropy a zemního plynu, což jasně ukazuje na vysokou zátěž CO2. Závazek společnosti AGC k dosažení uhlíkové neutrality se zaměřuje nejen na přímé emise z fosilních paliv spalovaných v našich pecích, ale také na nepřímé emise, jako jsou emise ze surovin potřebných pro provoz. V tomto ohledu je panenský PVB se svými 141 tisíci tun emisí CO2 na druhém místě za uhličitanem sodným, ale existují způsoby, jak tento trend zvrátit. Uhlíková stopa recyklovaného PVB je o 90 % nižší.

Testy vývoje PVB na biologické bázi nikdy nevedly k uspokojivým výsledkům, takže bylo zřejmé, že jedinou cestou je recyklace. Proces recyklace je sám o sobě poměrně snadný a recyklovaný PVB byl uveden na trh před více než 30 lety. Společnost ACG Czech byla ve skutečnosti prvním zákazníkem a průkopníkem v používání recyklovaného PVB dodávaného společností Czechtrim, která v 80. letech vyvinula originální technologii recyklace PVB odřezků na PVB fólie. Dnes vyrábí recyklovaný PVB v České republice společnost Kuraray Europe.

Existují však ještě problémy, které je nutno dořešit. K výrobě recyklovaného PVB lze použít pouze čiré odřezky PVB (a ne PVB akustický či barevný) a objem odpadu z odřezků představuje v nejlepším případě 15 % objemu nakupovaného PVB. Druhou výzvou nadcházejících let je, dokázat recyklovat PVB z odpadního vrstveného skla.

Společnosti AGC Europe a AGC Automotive Japan pracují na procesu zpětného získávání PVB materiálu z odpadního vrstveného skla z výrobních linek pro výrobu skel určených pro automobilový průmysl a stavebnictví. Do stanovení procesu čištění separovaného PVB a nastavení materiálového toku zbývá ještě dlouhá doba, ale první výsledky ukazují, že jsme na dobré cestě k úspěchu.