Back

Společnost AGC pokračuje v rozšiřování výroby plaveného skla s nízkou hlíkovou stopou

Před šesti měsíci zahájila společnost AGC Glass Europe ve svém závodě v belgickém Moustier výrobu plaveného skla Low-Carbon Planibel Clearlite, jehož uhlíková stopa klesla o více než 40%. Při výrobě skla s Low-Carbon Planibel Clearlite nevzniká více než 7 kg CO2 na m² u skla o tloušťce 4 mm. Nyní začal stejný ekologický sklářský výrobek produkovat také závod AGC ve francouzském Seingbouse, což představuje další krok v plánovaném dlouhodobém zavádění této výroby v rámci celé Skupiny. Díky této nově zprovozněné dodatečné výrobní kapacitě rozšířila společnost AGC svou škálu skel s nízkou uhlíkovou stopou o Low-Carbon variantu skel Stratobel (bezpečnostní sklo), Low-Stratophone (akustické sklo), iplus (tepelně izolační sklo), Stopray a Energy (skla s protisluneční ochranou) a také o tepelně tvrzené povlaky (T-povlaky). Celá škála je nyní k dispozici ve všech tloušťkách od 3 do 10 mm.

Společnost AGC Glass Europe učinila další krok v realizaci svého plánu uhlíkové neutrality tím, že umožnila dalšímu výrobnímu závodu AGC vyrábět sklo s nízkou uhlíkovou stopou. Komplexní přístup Skupiny zohledňuje celý hodnotový řetězec: dekarbonizaci výrobních procesů, snížení emisí CO2 z dodavatelského řetězce a snížení dalších nepřímých emisí. AGC efektivně využívá udržitelnější nákup surovin, vysoce účinné tavicí pece s inovativní technologií elektrického příhřevu, intenzivnější recyklaci založenou na inteligentních tocích skleněných střepů z výroby a optimalizovanou přepravu mezi závody AGC a zákazníky. Skupina také podporuje využívání obnovitelných zdrojů energie nejen nákupem zelené energie, ale také výrobou vlastní zelené solární a větrné energie.

Investoři volí udržitelné stavební projekty

Investoři a majitelé budov stále častěji požadují, aby se v jejich projektech používaly udržitelné materiály. Udržitelné budovy mají menší ekologickou stopu, minimalizují spotřebu neobnovitelných zdrojů a snižují emise skleníkových plynů. Ve fázi výstavby je třeba zohlednit různé aspekty, jako je použití dekarbonizovaných materiálů, recyklovatelnost, možnost opětovného použití stavebních prvků a snížení množství odpadu, a to jak během procesu výstavby, tak i po ukončení životního cyklu budovy.

Investoři a vlastníci mají také finanční argumenty: zdravé a ekologické budovy znamenají vyšší nájemné a vyšší prodejní ceny, čímž se zase zvyšuje potenciál dlouhodobého růstu hodnoty investice. V souladu s tím mohou investoři a investiční manažeři díky snaze o udržitelná portfolia aktiv řešit své cíle v oblasti emisí okruhu 3( ), jako jsou emise nájemníků a vázaný uhlík, a zlepšit své reference v oblasti ESG skel.

Rostoucí poptávka po udržitelném a nízkouhlíkovém stavebnictví se u společnosti AGC Glass Europe již projevuje v prvních projektech, které využívají sklo s nízkou uhlíkovou stopou AGC:

 • Výzkumné a diagnostické středisko UMC, Amsterdam, (Nizozemsko)
  • UMC Amsterdam má nové výzkumné a diagnostické centrum, pro které objednalo 1 600 m2 skla Low-Carbon ipasol Ultraselect 62/29 (sklo s protisluneční ochranou) a skla Low-Carbon Planibel Clearlite (jednoduché sklo)
 • Nervesa 21, Milán, (Itálie)
  • Tato budova třídy A o rozloze 10 000 m² v Miláně usiluje o nejvyšší hodnocení parametrů tepelně tvrzeného bezpečnostního skla (ESG) a postupů oběhového hospodářství v rámci udržitelného procesu renovace, který zahrnuje recyklaci více než 90 % materiálů odstraněných během renovace a využívání místních materiálů. Bude dodáno přibližně 6 500 m² skla Low-Carbon Stratophone 66.2 a skla Low-Carbon Planibel Clearlite
 • Mobilis, Brusel, (Belgie)
  • Projekt přestavby společnosti D‘Ieteren Immo, jehož cílem je vytvořit multifunkční, inovativní, flexibilní a udržitelnou budovu, která bude energeticky neutrální, s certifikací BREEAM Outstanding, a zároveň odolná vůči klimatickým změnám. Fasáda bude tvořena sklem Low-Carbon Stratobel 44.2 a Low-Carbon Stratophone 44.2
 • NDR Fernsehen, Hamburk, (Německo)
  • Na fasádě nové budovy televize NDR Fernsehen v hamburské čtvrti Lokstedt bylo použito přibližně 2 000 m2 skel Low-Carbon Stratobel iplus 1.1 a Low-Carbon Energy 72/38.

Sklo s nízkou uhlíkovou stopou je z hlediska kvality, estetiky a technických hodnot shodné s běžným sklem Skupiny, ale při jeho výrobě vzniká přibližně o 40 % méně CO2( ). Zájemci mohou najít další informace na adrese https://www.agc-yourglass.com/en-BE/brands/low-carbon-glass

(1) Emise okruhu 3: nepřímé emise z předcházejících a navazujících činností v rámci hodnotového řetězce

(2) V porovnání s výchozí hodnotou AGC Glass Europe: Environmentální prohlášení o produktu (EPD) pro Planibel v databázi INIES