Back

Přeprava skla společnosti AGC v Itálii se díky partnerství se společností Lannutti přesouvá na nákladní automobily s pohonem na HVO

Díky pevnému partnerství s italskou energetickou společností ENI náš partner v oblasti přepravy skla, společnost Lannutti, úspěšně přechází při provozu svého italského vozového parku ze standardního paliva na ENI HVOlution, naftu vyráběnou ze 100% obnovitelných surovin. Společnost AGC tak učinila další krok k tomu, aby byl její dodavatelský řetězec díky palivům HVO (hydrogenovaný rostlinný olej) stále ekologičtější.

V loňském roce společnost AGC oznámila zahájení provozu nových a prvních 100% elektrických nákladních automobilů Volvo pro přepravu skla AGC společností Lannutti, aby tak zahájila dekarbonizaci vozového parku, který zajišťuje přepravu skla mezi závodem AGC v Cuneu a skladovacími prostory společnosti Lannutti v blízkosti závodu. Nyní bude společnost Lannutti dále ekologizovat přepravu skla tím, že se vydá na cestu paliv HVO.

O palivech HVO

Podle technických údajů společnosti ENI se HVOlution vyrábí výhradně z biogenních surovin (hlavně z odpadu a zbytků), jako je použitý kuchyňský olej nebo odpad ze zpracování rostlinných olejů, a může se vyrábět i z olejů produkovaných na marginálních půdách. Tento olej nekonkuruje potravinovému řetězci a je dodáván prostřednictvím sítě agrohubů, které společnost ENI zřizuje v několika afrických zemích. Použití čistého HVO umožňuje snížit emise CO2 v celém dodavatelském řetězci o 60 % až 90 % v porovnání s referenční fosilní směsí, v závislosti na použité surovině.

Snížení emisí uhlíku při přepravě skla v Itálii

Využití systému ENI HVOlution společností Lannutti při přepravě skla AGC v Itálii umožní společnosti AGC učinit další krok na naší uhlíkové cestě pro Scope 3*. Emise CO2 z jízd uskutečněných pro společnost AGC během jednoho roku (omezené na jízdy uskutečněné s novým palivem HVOlution na italském trhu) činí 4 531 tun CO2/rok (údaje z roku 2022). Odhadované snížení emisí CO2 za rok ve srovnání s konvenční naftou bude činit:

  • 204 tun/rok WTW (WTW = znamená od zdroje až k použití ve vozidle (emise CO2 v celém cyklu)
  • 3 661 tun/rok TTW (TTW = znamená od nádrže až k použití ve vozidle (emise CO2 u vozidla)

Prezident společnosti AGC pro architektonické sklo v Evropě a Americe Davide Cappellino vítá tento nový krok směrem k udržitelné dopravě a říká: „Na naší cestě k dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050 zaujímáme přední pozice a jsme velmi rádi, že jsme opět učinili důležitý krok k dalšímu snížení emisí typu Scope 3: Vážíme si partnerství s naším historickým logistickým partnerem, společností Lannutti, která stejně jako my usiluje o další pokrok zaměřený na ekologičtější logistiku".

Scope 3: (další nepřímé emise) – emise, které jsou následkem aktivit podniku a které vznikají ze zdrojů mimo kontrolu či vlastnictví podniku, ale nejsou klasifikovány jako Scope 2