Back

Společně budujeme ekologičtější a životaschopnější zítřek.

Společnost AGC Automotive Replacement Glass (ARG) Europe cítí odpovědnost za to, aby pro budoucí generace zajistila svět, který se vyvíjí udržitelným způsobem. Změna klimatu se stala jedním z nejpalčivějších problémů pro lidi na celém světě a snížení emisí skleníkových plynů patří ke klíčovým momentům, které mohou něco změnit. 

Hlavním cílem skupiny AGC ARG je dosáhnout do roku 2050 nulových čistých emisí uhlíku, a to díky přechodu na dekarbonizované zdroje energie. ARG Europe je hrdá na to, že od 1. ledna 2024 všechny její výrobní závody získávají a využívají 100 % elektřiny z obnovitelných zdrojů. 

Abychom dosažení tohoto významného úspěchu zdůraznili, od Června postupně všechna čelní skla dodávaná z našich výrobních závodů v Polsku a České republice opatřena odnímatelnou samolepkou s nápisem „Sklo vyrobené v Evropě za použití 100% obnovitelné energie“.

Environmentální program společnosti AGC ARG zahrnuje dále aktivní snižování spotřeby energie a podporu oběhového hospodářství s cílem optimalizovat využívání zdrojů a zavádět nové výrobky s lepšími ekologickými vlastnostmi.