Back

Pandemie posiluje trend elektrických vozidel

Pandemie koronaviru má vliv na automobilový průmysl v celosvětovém měřítku. I když bezprostředním účinkem pandemie bylo neočekávané zastavení prodeje vozidel a přerušení peněžních toků způsobené restriktivními opatřeními, vidí výrobci automobilů situaci optimisticky a domnívají se, že í z určitých důvodů vbrzku dojde k obnovení prodeje. Mnohem delší trvání bude pravděpodobně mít vliv viru na produktovou strategii a vývoj vozidel nové generace.

Největší obětí pandemie se stala koncepce samořízených vozů a s ní těsně spjaté sdílení jízd. V nové době poznamenané nutností dodržovat fyzický odstup a další formy osobní ochrany zmizela poptávka po sdílení automobilů a jízd. Všichni velcí hráči (Ford, GM, Uber....) své programy posunuli, zrušili nebo pozastavili. Jeden světlý bod však přece jen zůstal: některé společnosti přesouvají své pokusy o zavedení autonomních automobilů do oblasti dodávek zboží – jde o obrácený vývoj v porovnání s robotaxi budoucnosti, s jejichž zavedením se ještě před pár lety počítalo.

Velkým vítězem éry rozvolňování budou elektrické vozy. Elektrifikace se jednoznačně stane prioritou, a to z regulačních důvodů, protože nové zákony se zaměřují na snižování emisí uhlíku; prioritou pro výrobce automobilů, kteří již do technologie investovali obrovské částky, i pro spotřebitele, kteří se nyní možná budou horlivěji snažit, aby v novém pokoronavirovém světě žili a používali automobily způsobem méně znečišťujícím životní prostředí.