Back

Stigende salg af importerede kinesiske elbiler truer Europas bilindustri

Ifølge en undersøgelse foretaget af det tyske forsikringsselskab Allianz udgør Kina den største trussel mod Europas bilproducenter. Undersøgelsen tyder på, at import af køretøjer fra Kina kan have en væsentlig negativ indvirkning på Europas økonomier, som er stærkt afhængige af bilindustrien. Den fremhæver særligt den risiko, som kinesisk-producerede elektriske køretøjer udgør, og fastslår, at medmindre der træffes konstruktive handlinger af politiske beslutningstagere, kan europæiske bilproducenter stå over for et svimlende tab af (årligt) overskud.

Politikere opfordres indtrængende til at tackle problemet gennem implementering af forskellige foranstaltninger, såsom gensidige toldsatser på kinesiske importerede køretøjer og større innovation inden for EV-batterier.. Det kan også være en fordel at tillade kinesiske bilproducenter at etablere produktionsfaciliteter på europæisk jord.

Faktisk har Peugeots administrerende direktør, Linda Jackson, for nylig gentaget disse bekymringer og påpeget, at kinesiske virksomheder nu tilbyder højkvalitetskøretøjer til overkommelige priser, hvilket ikke kun gør dem til en betydelig trussel, men også til betydelige konkurrenter. Jackson understregede vigtigheden af at prioritere teknologi og forhandle aftaler frem for blot at søge de billigste muligheder. Hun nævnte også, hvordan Teslas seneste prisnedsættelser udøver en yderligere belastning på bilsektoren og samtidig mindsker køretøjernes gensalgsværdi.

Der er altså stigende bekymring over konfrontationen mellem Europas bilindustri og kinesiske bilimportører. Førstnævnte kunne faktisk blive mødt med en dobbelt risiko som følge af øgede markedsandele for lokale elbilproducenter og salg af elbiler importeret fra Kina...